Malgrat de Mar aprova el pressupost de 2016, que és de prop 19 milions d’euros

Malgrat de Mar

Malgrat de Mar

L’equip de govern de Malgrat de Mar, format pel PSC i JuntsXMalgrat, va aprovar el passat dijous 12 de novembre el pressupost de l’Ajuntament per a l’any vinent, que ascendeix a 18.935.175 euros, un 0,76% més que el pressupost d’aquest any. CiU i CUP, a l’oposició, van votar en contra i ERC es va abstenir. La regidora del PP, Ana Vega, no va poder assistir al ple per motius de salut.

Pel que fa a les inversions el pressupost municipal per al 2016, preveu la urbanització de l’avinguda de Barcelona, amb 1 milió d’euros a càrrec del pressupost de l’any vinent i 1.500.000 euros a càrrec del pressupost de l’any 2017. Les inversions del pressupost també contemplen 250.000 euros per a millores urbanes, 100.000 euros per a reforma del pont del carrer Passada, 125.000 euros per a fer reformes al poliesportiu Germans Margall, 135.000 euros per a l’enllumenat de l’Avinguda dels Pins i 35.000 euros per a equipament tècnic d’Ona Malgrat, entres altres.

Pel que fa a la dotació de recursos per regidories la de Governació compta amb un pressupost de 3.390.425 euros per al 2016; Serveis en el Territori 3.374.275 euros, Medi Ambient  1.870.750 euros, Politica Territorial 1.997.125 euros; Serveis Econòmics 2.003.325 euros i Serveis Generals 1.225.475 euros. El pressupost de Malgrat Turisme SL és de 304.445,95 euros.

El volum de despesa per habitant, segons el padró actual de 18.424 habitants, se situarà en 1.028 euros, dels quals els contribuents de Malgrat n’aportaran 717. Pel que fa a l’endeutament, l’any 2011 aquest se situava en 15.484.000 euros -831 euros per habitant- i per al 2016 es calcula que serà de 4.608.000 euros. El deute financer al 2011 representava un 98% dels ingressos corrents i al 2016 restarà al voltant d’un 30%.

La regidora d’Hisenda, Isabel Ortiz (PSC), va explicar que el pressupost s’ha elaborat de “manera austera” i actuant amb “criteris de prudència” amb la previsió d’ingressos.

El portaveu d’ERC, Ramir Roger, va aplaudir algunes de les inversions previstes per al proper any com les millores tècniques d’Ona Malgrat i les obres de l’avinguda de Barcelona, però va dir que el seu grup troba a faltar una partida econòmica per a la Regidoria de Participació Ciutadana i que els pressupostos hagin estat participatius, així com el pagament de la quota de l’Associació de Municipis per la Independència, de la qual l’Ajuntament en forma part.

La portaveu de CiU, Neus Serra, va assegurar que el pressupost per a l’any vinent “és molt decebedor”.  “És calcat d’anys anteriors, absolutament continuïsta i escassament, per no dir gens, ambiciós”, va manifestar durant el debat del pressupost. Neus Serra va criticar que “només es destinin 20.000 euros a lloguer social” . CiU va retreure al govern municipal que “el pressupost no inclogui cap proposta consensuada amb l’oposició” i va anunciar que presentarà al·legacions. Neus Serra va dir que hi ha un acord de ple que obliga l’Ajuntament a pagar les quotes de l’AMI. També va demanar a JuntsXMalgrat quines aportacions havia fet al pressupost.

La regidora de la CUP, Núria Casajuana, va definir el pressupost presentat pel PSC i JuntsXMalgrat com a “continuïsta”. La CUP va demanar la municipalització de serveis com el de la neteja del poble o el de la Llar d’Infants Municipal. En aquest sentit, Núria Casajuana va demanar saber quin és el benefici que obté l’empresa Clece per gestionar la Llar d’Infants Municipal Els Fesolets i a què el destina. La CUP va criticar el cost de manteniment de la galeria de tir de la Policia, que suposa una despesa anual de 5.500 euros i 1.000 euros d’ingressos; així com, que s’hagi prioritzat la continuïtat de l’avinguda Barcelona i no la de la Mediterrània. Núria Casajuana va dir que “les àrees més castigades de l’Ajuntament són les adreçades a les persones” i que la política d’habitatge “és una assignatura que el PSC no ha abordat”. La CUP també va demanar la dissolució de l’empresa Malgrat Turisme SL, que gestiona Turisme i Comerç.

L’alcalde, Joan Mercader (PSC), va agrair a l’equip de govern anterior “la feina feta que ara possibilitat tirar endavant el projecte de l’avinguda Barcelona”. Joan Mercader va assegurar que la voluntat del seu equip és fer pressupostos participatius i va dir que es treballa per elaborar un reglament de Participació Ciutadana que ho reguli així com també els consells municipals. “Vaig votar en contra i mantinc la postura, Qui té la competència de pagar o no, és l’alcalde, que és qui ho decideix”, va afirmar l’alcalde en relació al pagament de les quotes de l’AMI per part de l’Ajuntament.

Pel que fa a la galeria de tir de la Policia Local, l’alcalde va assegurar que aquesta estalvia diners de les pràctiques que els agents estan obligats a fer. Joan Mercader va recordar que en aquests moments no es poden municipalitzar serveis perquè així ho marca la llei i va mostrar-se satisfet que la CUP també consideri necessària l’obertura de l’avinguda Mediterrània.

La portaveu de JuntsXMalgrat, i regidora de Comerç i Turisme, Carme Ponsa, va afirmar que aquest pressupost era fruit d’un treball conjunt de l’equip de govern i que s’havien inclòs inversions prioritàries per al seu grup com l’obertura de l’avinguda Barcelona, les millores de la ràdio municipal i habilitar un espai polivalent per a la celebració de diferents tipus d’esdeveniments, entre altres. Carme Ponsa també va recordar als regidors de la CUP que en diferents ocasions els ha convidat a conèixer de primera mà la tasca que fa Malgrat Turisme SL així com a fer aportacions millorar la gestió turística del poble. Pel que fa a les quotes de l’AMI, Carme Ponsa va dir que el seu grup “està pressionant i pressionarà perquè es pagui”.