15 joves de Calella rebran una subvenció de 500 euros per pagar el lloguer

Ajuntament de Calella

Ajuntament de Calella

L’Ajuntament de Calella va endegar el tràmit per a demanar la subvenció per a lloguer jove al mes de juny, i fins el 31 d’octubre es podien fer arribar les sol•licituds al Consistori.

Hi podien accedir els joves que haguessin contractat el lloguer de l’habitatge entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2014, per un import superior als 150 euros mensuals i amb un preu màxim de 500 euros mensuals.

Altres requisits per poder sol•licitar l’ajut eren: tenir entre 18 i 35 anys; no tenir cap altra propietat, excepte que s’estigui en procés d’execució hipotecària o judicial per motiu de separació o divorci; tenir un arrelament acreditat a Calella, per la qual cosa havien, de portar un mínim de sis anys, dels últims deu, empadronats a la ciutat.

En principi l’Ajuntament de Calella destinava una partida de 6.000 euros, prevista en el pressupost 2014, per a subvencionar part del lloguer de pisos, a joves del municipi. Aquesta iniciativa preveia un màxim de 500 euros per pis, per un total de 12 habitatges. Però, tot i que a les bases s’establia que si hi havia més de 12 sol•licituds es procediria a fer un sorteig, al presentar-se’n només tres més, l’equip de govern va considerar oportú ampliar la partida a 7.500 euros i així, excepcionalment, permetre que tots els joves que havien presentat la sol•licitud poguessin gaudir d’aquesta subvenció, i així se’ls hi va comunicar ahir en una reunió convocada a l’Ajuntament Vell.

Aquesta iniciativa respon a la voluntat de l’equip de govern d’ajudar a pagar l’habitatge al col•lectiu de joves i acompanyar-los en el procés d’emancipació.