Augmenta el nombre de detencions al 2013 i es rebaixa a mínims històrics la prostitució de carretera a Tordera

Masia de Tordera / Foto: Google Earth

Masia de Tordera / Foto: Google Earth

La Junta local de Seguretat de Tordera, formada per l’alcalde, la regidora de Seguretat i els responsables al territori dels cossos de Policia Local i Mossos d’Esquadra, es va reunir el passat dimarts al matí a Tordera coincidint amb la visita al municipi del delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona.

Durant la sessió de la Junta es va posar de manifest que el període 2013 va guanyar en efectivitat i coordinació respecte el 2012, dada que es constata amb un major índex de resolució des casos i amb l’augment del nombre de detencions (un 13% més que al 2012). L’índex d’infraccions penals, en general, s’ha mantingut al mateix nivell que al període 2012, quan es va registrar una de les baixades més importants (12%) dels darrers anys.

Una de les dades rellevants de balanç és que, després de la campanya impulsada pels cossos policials juntament amb un període de sancions en matèria de civisme, la prostitució de carretera s’ha reduït a xifres mínimes.

En aquest sentit, els inspectors de Mossos i Policia Local van indicar que darrerament i a fi d’evitar les sancions, les noies opten per situar-se fora del terme municipal. Aquest fet, segons ha assenyalat la policia, ha portat a municipis veïns a estudiar la possibilitat d’establir ordenances de civisme com les que ja s’apliquen a Tordera.

Una altra de les dades que es desprèn de l’informe és la reducció en un 61% els robatoris a empreses de Tordera i en un 6% els robatoris amb força. Pel que fa a les detencions, que han augmentat un 13% respecte el 2012, s’han donat majoritàriament (en un 68%) en individus de nacionalitat espanyola, en la franja d’edat compresa entre els 26 i 35 anys.

Més seguretat a les cases rurals

Durant la Junta de Govern Local els dos cossos policials van explicar als representants locals l’estat del Pla de Prevenció i Seguretat que estan duent a terme darrerament a les masies de Tordera i que és pioner a la zona. Durant aquestes setmanes els agents dels Mossos d’Esquadra estan identificant les prop de 400 masies i cases rurals que hi ha a Tordera amb l’objectiu de recollir el màxim de dades i d’informació possibles (nombre d’habitants per masia, serveis de la casa, vehicles, etc).

Aquestes dades, juntament amb les coordenades GPS de cada casa, han de servir per donar un millor i més ràpid servei de bombers, policia o ambulància, en casos d’emergències. Segons els Mossos, a dia d’avui ja s’han identificat més de 200 masies i la policia preveu tenir el programa enllestit a principis d’estiu.