Tordera aprova el projecte de millora de la carretera BV5121

Imatge virtual de l'ampliació del pont

Imatge virtual de l’ampliació del pont

L’Ajuntament de Tordera va aprovar dijous passat en sessió de Junta de Govern Local el projecte de millora de la carretera BV5121 que uneix Tordera amb Sant Pere. L’objectiu principal del projecte és proporcionar una solució viable, segura i funcional per als vianants al llarg de la carretera fins a Sant Pere.

Per això es proposa la construcció d’una vorera al llarg de tota la calçada, la qual cosa requereix de l‘ampliació del pont existent, així com la renovació del sistema d’enllumenat i drenatge de la calçada.

La carretera objecte del projecte (BV-5121) és la via de connexió principal del municipi amb dos punts d’interès existents com són la zona esportiva i el parc Prudenci Bertrana. A més aquesta via connecta el nucli urbà amb l’estació de Ferrocarril, el polígon industrial Can Verdalet i addicionalment és l’alternativa Nord per a la connexió de Tordera amb la N-II i l’AP7. És per això que la BV5121 suporta un important volum de trànsit que perjudica tant les condicions de seguretat com de comoditat dels ciutadans.

Aquest fet implica que el projecte millori també substancialment les condicions del trànsit rodat mitjançant la millora de les interseccions existents. Per fer-ho possible, el projecte dibuixa la construcció de dos bucles que eliminaran els actuals girs a l’esquerra que actualment es produeixen en diversos punts del recorregut per millorar així la seguretat als accessos cap al Prundenci Bertrana, la zona esportiva i també l’accés a l’estació i al polígon Can Verdalet.

Amb la finalitat de millorar les condicions actuals del pont es planteja realitzar una ampliació de la secció estructural existent amb dos carrils de 3.30 metres i una vorera per a vianants de 2 metres d’amplada, disposant a banda i banda de la calçada una barrera de contenció de vehicles de 30 cm d’ample així com una renovació dels equipaments i d’enllumenat.

El pressupost de la licitació de l’obra ascendeix a la quantitat de 1.649.579 euros i estarà subvencionada per la Diputació de Barcelona, que és l’administració competent per les actuacions en aquesta carretera.

El projecte es publicarà properament als Diaris Oficials i el període d’exposició pública serà d’un mes a partir de la publicació. Atenent el timming de publicacions i licitacions les obres podrien començar durant l’estiu.

emplacament_carretera