El Consell Comarcal del Maresme rep 713.000 euros addicionals per a beques de menjador escolar

En total disposa de 2,52 milions d’euros per a aquest curs

Foto: Consell Comarcal de la Selva

Foto: Consell Comarcal de la Selva

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha ampliat la dotació econòmica atorgada inicialment al Consell Comarcal del Maresme (CCM) per atendre les peticions de beques de menjador escolar dels alumnes de la comarca.

Aquest increment pressupostari permet atendre totes les demandes de les famílies maresmenques que compleixen els requisits econòmics establerts per la Generalitat: que la renda familiar no superi l’índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) incrementat en 1.000 euros per cada membre de la unitat familiar.

El pressupost total que el CCM destina a beques de menjador escolar per al curs actual és de 2.520.875 euros, després que la Generalitat hagi ampliat en 713.166 euros la dotació inicial. Aquest increment pressupostari permet cobrir les peticions d’aquelles famílies que, tot i complir els barems econòmics, no s’havien pogut atendre a la primera fase, o bé, se’ls hi havia concedit un ajut inferior al 50% del preu màxim fixat pel Departament.

L’ampliació pressupostària comunicada pel Departament beneficiarà un total de 2.584 alumnes maresmencs (1.322 ampliacions i 1.262 nous ajuts).

El nombre total d’alumnes de la comarca que rebran ajut de menjador escolar per aquest curs 2013-2014 és de 4.421, gairebé mil alumnes més que el curs anterior.