Preocupació a Palafolls per la intenció d’Aigües de Blanes d’aprofundir un pou ubicat a la zona d’en Puigverd

Foto: JFG

Foto: JFG

Aigues de Blanes vol augmentar la profunditat d’un pou de captació ubicat a Palafolls. Aquesta intenció ha fet saltar totes les alarmes a l’Ajuntament de Palafolls, que ja ha avançat que s’oposarà a qualsevol actuació en el pou que es troba a la zona d’en Puigverd.

Aquest pou es va instal•lar de forma provisional per tal de donar servei a Blanes mentre no s’enllestien les obres de la dessaladora. Segons el pacte establert en el seu dia, el pou s’havia de colgar un cop posada en marxa la dessaladora.

Ara però que el govern català tanca la dessaladora durant els mesos d’hivern, Aigües de Blanes ha demanat formalment a l’Ajuntament de Palafolls fer una perforació més profunda.

El consistori té por que aquesta perforació pugui arribar al segon aqüífer de la Tordera, esgotant el primer, la qual cosa podria facilitar l’entrada d’aigua salada procedent del mar, tal i com ja va passar en el seu dia. La salinització dels aqüífers podrien afectar directament a la pagesia de Malgrat i Palafolls.

El regidor de Pagesia i Medi Ambient, Juan Andrés Osorio, ha manifestat que Palafolls s’oposarà a aquesta reclamació d’Aigües de Blanes.

Per tot plegat, el govern local traslladarà la seva preocupació a l’Ajuntament de Blanes, ja que l’empresa propietària del pou, Aigües de Blanes, està participada pel consistori blanenc.

Osorio explica que ara mateix no hi hauria cap problema, però que amb l’arribada del turisme, amb l’augment de demanda, l’extracció d’aigua al pou podria posar en perill l’aqüífer.

L’Ajuntament de Palafols portarà aquesta reivindicació al Parlament de Catalunya, juntament amb la demanda de reobertura de la dessaladora de Blanes, per evitar la sobre explotació de l’aqüífer de la Tordera.

Text: Ràdio Palafolls