Pineda aprova avui el pressupost de 2014, que prioritza l’atenció a les persones i l’economia local

Antoni Abad, Xavier Amor i Guillem Mateo durant la roda de premsa d'aquest matí a l'Ajuntament de Pineda

Antoni Abad, Xavier Amor i Guillem Mateo durant la roda de premsa

L’equip de govern del PSC i el grup municipal de CiU, a l’oposició, van presentar conjuntament ahir en roda de premsa, el pressupost municipal de 2014 i les Ordenances Fiscals, que s’aprovaran en el Ple de l’Ajuntament de Pineda d’avui dijous.

L’alcalde de Pineda i portaveu socialista, Xavier Amor, el regidor i portaveu de CiU, Guillem Mateo, i el regidor d’Hisenda, Antoni Abad han destacat que el Pressupost municipal està fet «pensant en les persones, l’economia local i el treball».

El Pressupost de l’Ajuntament de 2014 serà de 26.584.000 €, un 4,5% més que aquest any. S’incrementen les despeses socials, un 23% més en atenció a les persones. També augmenta un 52% el pressupost per al desevolupament econòmic. Es multiplica per dos la despesa en programes de seguretat i civisme, augmenta un 24% la despesa en mobilitat urbana i un 15% el pressupost d’urbanisme. L’Ajuntament pinedenc invertirà 1.066.000 € en millores a la via pública i 919.000 € en millorar els equipaments municipals.

L’alcalde de Pineda ha destacat la bona situació de les finances municipals per l’esforç continuat que s’ha fet, des de l’inici de la crisi, per evitar el dèficit, reduir l’endeutament i mantenir l’equilibri financer dels comptes. Xavier Amor ha dit que la situació financera permet assegurar el manteniment dels serveis que presta l’Ajuntament a la ciutadania i alhora impulsar l’activitat econòmica per generar ocupació.

Pineda de Mar

Pineda de Mar

Per la seva part, el regidor i portaveu de CiU, Guillem Mateo, ha dit que es tracta d’un pressupost «inversor i social», que recull les aportacions que hi han fet i per aquest motiu hi votaran a favor en el ple de demà. Guillem Mateo ha destacat l’augment de la despesa en polítiques contra l’atur i en suport a les petites i mitjanes empreses. També l’augment de les partides de benestar social i en seguretat ciutadana i civisme.

Els ingressos municipals es preveu que augmentaran un 4,5% l’any que ve, fins als 26,5 milions d’euros. El regidor d’Hisenda, Antoni Abad, ha explicat que serà el resultat de les aportacions extraordinàries per inversions de la Diputació al municipi (851.000 €). També per l’augment del 5,2% en la recaptació de l’Impost de Bens Inmobles (IBI) per la revisió anual dels valors cadastrals i per l’increment impositiu establert per l’Estat, segons ha dit el regidor, Antonio Abad.

Pel que fa a les despeses municipals es congela la despesa de personal en 11.460.000 €. La despesa corrent s’estableix en 11.191.000 €, augmentant un 6% per l’increment de les partides en actuacions d’atenció social, promoció econòmica i ocupació, seguretat pública i gestió de residus. El regidor d’Hisenda, Antoni Abad, ha dit que el 65% de les partides del pressupost es mantenent o redueixen, en relació amb aquest any.

Pel que fa a les Ordenances Fiscals de 2014, PSC i CiU han anunciat la congelació d’impostos i taxes municipals amb l’objectiu de no incrementar la pressió fiscal sobre les famílies i, en especial, sobre les persones que pateixen dificultats econòmiques. En aquest sentit, hi haurà una reducció del 20% en l’IBI per a les famílies amb tots els membres a l’atur i s’elimina, amb una bonificació del 100%, l’impost de la plusvàlua a les famílies que perdin el seu habitatge per execució o dació hipotecària.

Inversions

El Pressupost municipal de 2014 preveu despeses en inversions per l’import de 2.075.000 €, prioritzant la millora de l’espai públic i dels equipaments municipals. Les inversions més detacades correspon a la urbanització de la plaça Espanya (665.000€) i l’equipament escènic de la biblioteca (370.000€) que tenen una subvenció del 80% de la Diputació.

L’Ajuntament també destinarà 300.000€ per al Centre Cívic de Poblenou, 180.000€ per les obres de bombament de les aigües de pluja al carrer Dr.Bertomeu, 103.000€ per la xarxa d’enllumenat públic i 100.000€ per a la nova sala d’exposicions. Altres inversions són: millores a les instal·lacions del complex esportiu de Can Xaubet (69.000€), senyalització viària (68.800€) i obres als carrers dins del pla de barris (50.000€), entre d’altres.

L’alcalde de Pineda ha avançat que hi haurà una segona fase d’inversions que es finançaran amb el romanent de tresoreria de 2013, entre les quals destaquen les obres del passeig marítim a Poblenou, un pla de voreres i la nova oficina de turisme, entre d’altres.

Reducció del deute

L’alcalde Amor i els regidors Abad i Mateo han destacat l’esforç del consistori en la reducció del deute municipal fins al 60,2% dels ingressos corrents mentre que l’any 2007 era del 99%. L’Ajuntament amortitzarà l’any que ve 1.657.000 € amb una rebaixa de l’11% de l’endeutament municipal. L’estalvi en la despesa financera permetrà a l’Ajuntament destinar recursos a d’altres actuacions, segons han dit en la roda de premsa que s’ha fet a l’Ajuntament, aquest matí.

Text: Ràdio Pineda