L’ACA ordena amb caràcter d’emergència l’inici de les obres de la riera de Santa Susanna

Arran dels desperfectes ocasionats el passat 24 de setembre per les fortes pluges, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha ordenat, amb caràcter d’emergència, que s’iniciïn els treballs de restauració de la riera de Santa Susanna. Les obres -el cost dels quals els assumirà l’ACA- serviran per restablir l’espai fluvial afectat, amb l’objectiu de garantir el seu correcte funcionament i evitar riscos a la localitat en cas de noves pluges.

Els treballs consistiran, principalment, en retirar els sediments acumulats a la llera –en dos espais de 220 i 85 metres cadascun- per restablir les condicions naturals de desguàs. També es protegirà amb escullera tres petits trams (2 de 40 metres de llarg cadascun i un altre de 50 metres), i es restablirà la protecció d’escullera malbaratada d’un altre tram de 45 metres.

D’altra banda, es retirarà la protecció de cuirassa de gabions que estava adossada al mur de la canalització de la riera i que s’ha desprès de la seva ubicació inicial, obstaculitzant la seva capacitat de desguàs.

L’alcalde de Santa Susanna, Josep Monreal, s’ha mostrat molt satisfet de la celeritat amb què l’Agència Catalana de l’Aigua ha ordenat els treballs de restabliment de la llera de la riera, un dels elements de drenatge natural del Parc del Montnegre-Corredor. “És una actuació necessària i urgent”, ha apuntat. Monreal es va posar en contacte amb l’ACA el mateix dia en què les fortes pluges van ocasionar greus desperfectes a la localitat i va sol•licitar que els tècnics veiessin in situ les destrosses ocasionades, visita que es va celebrar el 28 i 29 de setembre.

Per la seva part, l’empresa concessionària del clavegueram, SOREA, ha realitzat la neteja dels embornals i dels desguassos de la xarxa pluvial.

Santa Susanna també demanarà ajuda a la Diputació per arreglar els camins malmesos a causa de les intenses pluges.

Paral·lelament, l’Ajuntament ha demanat a la Direcció General de Protecció Civil l’elaboració del Pla de Recuperació a la Normalitat previst per la Llei de Protecció Civil de Catalunya, amb aportació dels recursos financers necessaris per a la seva execució. I ha sol·licitat ajuts al departament de Governació per finançar el restabliment de les infraestructures i serveis de titularitat local per garantir el normal funcionament amb la màxima celeritat.

Edició: José Fernández – Foto: Ajuntament de Santa Susanna