Dipsalut treballa per garantir la salubritat de 78 platges gironines

Un tècnic de CECAM, empresa proveïdora del servei, recull mostra d’aigua d’una dutxa per analitzar-la

Aquest estiu, en el marc del Programa de suport a la gestió del risc derivat de les platges, Dipsalut revisa 78 platges de 19 municipis gironins per tal de garantir-ne la salubritat. Es fa la neteja i desinfecció de totes les dutxes i rentapeus i analítiques posteriors per descartar que tinguin legionel·la. A més, es comprova si hi ha fongs a les plataformes d’aquests equipaments.

També s’agafen mostres de sorra per determinar si és prou neta o si calen millorar els protocols de neteja. L’Organisme ofereix un segon programa, d’ajuda econòmica per als operatius de vigilància, salvament i socorrisme, per contribuir a la seguretat dels banyistes. L’han sol·licitat tots els 20 municipis del litoral gironí per a 99 platges.

El Programa de suport a la gestió del risc derivat de les platges s’ha iniciat l’última setmana del mes de juny i s’allargarà fins el setembre. Comença amb una visita en la què tècnics de Dipsalut obtenen una primera impressió de l’estat de la platja i que també els serveix per determinar el nombre exacte de serveis que ofereix als usuaris. Després es fa la neteja i desinfecció inicial de tots els sortidors de cada rentapeus i cada dutxa.

Posteriorment, s’agafen mostres d’aigua d’aquests equipaments i s’analitzen per determinar si hi ha presència de legionel·la. Es tracta d’instal·lacions de baix risc, ja que són d’aigua freda i es munten de nou cada estiu. Però, en el cas que s’hi detectés el bacteri, es faria una neteja profunda de manera immediata i es repetirien les analítiques per certificar la seva eradicació.

Els tècnics també revisen les plataformes de dutxes i rentapeus per veure si hi ha fongs. Si és així, es recomanen mesures a l’ajuntament pertinent per tal que hi posi remei.

El programa també inclou el control de la sorra. Se’n prenen mostres de la zona que envolta les dutxes i rentapeus – la que, per estar constantment humida, té més risc – i s’analitzen al laboratori. Si es detecten microorganismes – com ara paràsits o bacteris-, se n’informa a l’ajuntament afectat per tal que faci una neteja exhaustiva. A més, Dipsalut li recomana nous protocols de neteja i altres mesures correctores per tal de mantenir la sorra en condicions òptimes.

Aquest any el Programa de suport a la gestió del risc derivat de les platges es desenvolupa a 78 platges de 19 municipis gironins, és a dir, es duu a terme en 17 platges i 1 municipi més que l’any passat. Pel què fa a dutxes i rentapeus, se’n revisaran un total de 319, 7 més que el 2010.

El 2010, totes les dutxes i rentapeus estaven lliures de legionel·la. Pel què fa a les sorres, només 10 (un 6’1%) de les mostres tenien alguna deficiència (bàsicament presència de restes fecals per contaminació creuada). Els resultats van ser valorats com a clars indicadors de la bona qualitat de les platges gironines.

L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona ofereix als municipis del litoral un segon programa, el de suport econòmic per a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme de platges. Consisteix en assumir una part del què aquests operatius costen als ajuntaments. Aquest 2011, l’han sol·licitat els 20 municipis del litoral gironí per a un total de 99 platges, totes les que disposen d’aquest servei. Exactament el mateix nombre de poblacions i de platges que l’any passat.

Dipsalut concedeix aquest suport econòmic a tots els ajuntaments que certifiquin que s’ha donat un correcte servei presentant una memòria tècnica on es detallin els mitjans materials i humans, el període i horari de la vigilància, les accions directes de salvament aquàtic, les d’atenció sanitària per altres incidències, les d’atenció mèdica urgent i les accions d’informació als usuaris. La inversió total en aquest programa és de 376.000 euros.

L’objectiu d’aquests dos programes és col·laborar amb els ajuntaments per tal que puguin garantir la seguretat dels usuaris de les platges gironines tant pel què fa a la salut pública –garantint que les platges tenen totes les garanties sanitàries- com en el relatiu al salvament i socorrisme.