Reunió de seguiment del conveni de manteniment i promoció del senderisme, cicloturisme i BTT de la Selva

Senyal de senderisme i per a usuaris de BTT

Senyal de senderisme i per a usuaris de BTT

La comissió de seguiment del conveni de manteniment i promoció d’itineraris de senderisme, cicloturisme i BTT de la comarca de la Selva es va reunir el dimecres 30 d’octubre a la sala d’actes del Consell Comarcal de la Selva.

La reunió es va iniciar amb l’entrega a tots els participants en aquesta sessió del dossier de la reunió, el full de l’enquesta de satisfacció, un exemplar del desplegable dels Grans Camins de l’Aigua, un del desplegable de BTT i un del nou mapa d’atractius turístics de la Selva.

Seguidament, el coordinador del servei, Josep Gesti, va exposar el funcionament de les reunions de la comissió i va anomenar els membres que s’han inclòs en el conveni i les noves incorporacions d’aquest any.

La reunió va servir també per donar a conèixer l’informe del manteniment realitzat durant l’exercici actual, concretament entre els mesos de gener i setembre en el marc del conveni. Així, es va donar a conèixer el manteniment regular 2013, les dades globals de manteniment, les dades de les intervencions sobre suports, senyals i trams, imatges de diferents intervencions de manteniment, indicadors de qualitat del primer semestre.

També, es va comentar la distribució de material gràfic a oficines / punts d’informació / fires, visualització i descàrrega de material digital (laselvaturisme.com i wikiloc.com). En aquesta línia, i amb l’objectiu que puguin estudiar-se més detalladament les accions realitzades durant aquest any, se’ls va entregar un dossier amb tota aquesta informació.

D’altra banda, també es va fer una exposició de les diferents actuacions realitzades des del servei de creació i manteniment de rutes, entre les quals hi ha:

1.- La creació i senyalització de tres nous senders locals en el municipi de Santa Coloma de Farners.

2.- La finalització de la pàgina web de senderisme i BTT de la Selva.

3.- L’edició dels dos primers mapes (Santa Coloma de Farners i Girona) de la sèrie de l’ICC “Mapes Topogràfics de Catalunya 1:25.000” on s’incorpora informació de la xarxa dels grans camins de l’aigua, dels senders locals i de les rutes de BTT.

4.- La incorporació de la xarxa dels grans camins de l’aigua a la web de la ruta Pirineus i la informació de la convocatòria de reunió amb l’Oficina Tècnica dels Centres BTT de Catalunya.

En l’últim punt de l’ordre del dia es va explicar el calendari de manteniment regular previst per al proper any 2014 i es va incidir en la proposta d’oferir una diagnosi gratuïta als municipis participants al conveni per avaluar els senders locals del municipi, estat actual, interès, possibilitats d’adequació, etc.