El Parlament aprova el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

El Parlament ha aprovat aquest matí la nova Llei de Declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Aquest nou parc natural inclou dues reserves naturals parcials, una de marina de les illes Medes i una de terrestre al Baix Ter; una reserva natural integral a la zona emergida de les illes Medes pel seu alt valor; una zona perifèrica de la reserva natural parcial marina, i finalment un àmbit de protecció d’espais agraris. Aquest nou parc natural tindrà 8.192,19 hectàrees.

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, ha volgut destacar durant la sessió de debat i votació de la Llei que «l’existència del parc i la seva gestió constitueixen factors de dinamització social i econòmica i de desenvolupament sostenible dels municipis i comarques que integren el parc». La figura de parc natural implica una figura de rang superior a la que ara disposen aquests espais protegits. Per això, Baltasar ha explicat que el nou parc comporta una «gestió més intensa i coordinada amb el territori».

Reserves naturals parcials

La Reserva Natural Parcial Marina de les Medes comprèn la zona ja estrictament protegida de l’entorn marí de les illes. La pressió creixent en aquest àmbit de gran interès fa necessari incrementar els esforços per millorar-ne la protecció i reforçar la gestió, i també dotar aquest àmbit d’una figura de protecció reconeguda en la legislació vigent.

La Reserva Natural Parcial dels Aiguamolls del Baix Ter comprèn les llacunes i els aiguamolls dels sectors del Ter vell, la Pletera, la bassa de fra Ramon i les basses d’en Coll. En el Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter, les zones humides tenen un paper fonamental per la seva gran riquesa ecològica i la seva importància zoogeogràfica.

La part terrestre de les Medes es declara reserva natural integral

La part terrestre de les illes fins ara no estava protegida per la Llei, només pel PEIN (Pla d’espais d’interès natural).El fet que la part emergida es declari reserva natural integral significa que només s’hi podrà accedir i actuar amb l’autorització prèvia de l’òrgan gestor del Parc. Només podran efectuar-s’hi treballs científics de recerca i activitats de maneig de l’espai protegit i de gestió i manteniment del far. I no s’hi admetrà l’extracció ni la recol·lecció de minerals, roques, fòssils, plantes o animals, llevat de l’associada a activitats de recerca científica i maneig de l’espai protegit, convenientment autoritzades per l’òrgan gestor.

Àmbit de protecció d’espais agraris

Per tal de reconèixer explícitament l’important paper ambiental i econòmic dels arrossars i, en general, de l’activitat agrària en l’espai protegit, s’han delimitat els terrenys en què l’ús preferent és l’agrari. En aquests àmbits es duran a terme, de manera preferent, accions i mesures de foment d’aquesta activitat i de compatibilització amb la conservació del patrimoni natural. Concretament es tracta del sector de l’estany de Bellcaire i el sector dels arrossars de Pals.

Els equipaments del parc

El Govern de la Generalitat ha manifestat a l’Ajuntament de l’Escala la voluntat de definir un espai d’interpretació del medi natural i socieconòmic del Parc Natural del Montgrí, les IIles Medes i el Baix Ter en l’actual edificació de Mas Vilanera, nexe amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. La seva finalitat seria l’acollida i informació als visitants dels dos parcs, i la promoció dels espais i de les activitats.

La seu administrativa del Parc estarà a Torroella de Montgrí i la seu de la gestió marina continuarà a l’Estartit. Es definirà un centre específic sobre la Reserva parcial dels Aiguamolls del Baix Ter que es preveu ubicar a l’antiga instal·lació de Radio Liberty, a Pals.

Tramitació del Parc

El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter s’ha declarat via llei, en comptes de decret, perquè és la solució més coherent per intervenir de manera integral en un territori que té molta pressió i amb elements naturals de gran vulnerabilitat que requereixen del màxim nivell de protecció. A més, algunes de les activitats (moviments de terra, transformacions d’hàbitats naturals, plantar o alliberar espècies en espais naturals…) requereixen un règim disciplinari específic per atendre les problemàtiques pròpies de l’espai que tan sols es pot fer per aquesta via. D’altra banda, aquesta Llei derogarà l’actual vigent de protecció de la flora i la fauna marina de l’arxipèlag de les Illes Medes. Finalment, cal destacar que la Llei d’espais naturals requereix que la declaració de reserva integral es faci per la via legislativa. El Govern va sol·licitar el tràmit parlamentari es fes pel procediment d’urgència, i per això s’ha reduït a la meitat els terminis fins a la seva aprovació.

Modificacions introduïdes en el tràmit parlamentari

Durant el tràmit parlamentari, que es va iniciar el 10 de febrer,  i a través de les esmenes s’han reforçat les garanties de protecció i de promoció de les activitats agràries en l’àmbit del Parc i la representació de les seves organitzacions professionals. També s’ha concretat la connectivitat ecològica amb els espais naturals protegits del seu entorn i la xarxa d’equipaments. A més, la Llei inclou la presència de la representació de les organitzacions socials vinculades al territori.

 

Taula. Distribució de la superfície del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter per termes municipals

 

Comarca

Municipi  

Superfície    

total (ha)

Superfície      

al parc (ha)

Percentatge

al parc (%)

 Percentatge

del parc (%)

Alt Empordà

 

135.754,89

296,46

0,2%

4%

 

L’Escala

1.630,79

296,46

18%

4%

Baix Empordà

 

70.167,16

5.858,74

8%

72%

 

Torroella de Montgrí

6.593,06

4.515,68

68%

55%

 

Pals

2. 582,76

571,13

22%

7%

 

Bellcaire d’Empordà

1.264,01

483,87

38%

6%

 

Palau-sator

1.238,54

108,85

9%

1%

 

Ullà

728,60

115,35

16%

1%

 

Fontanilles

927,77

55,66

6%

1%

 

Gualta

901,78

8,20

1%

0,1%

 

 

 

 

 

 

Superfície terrestre

 

6.155,20

 

75%

Superfície marina

 

2.036,99

 

25%

Superfície total del parc

 

8.192,19

 

100%