L’Oficina d’Habitatge del CCS atén 159 persones el primer dia de sol·licituds d’ajuts per al pagament del lloguer

Seu del Consell Comarcal de la Selva a Santa Coloma de Farners

Seu del Consell Comarcal de la Selva a Santa Coloma de Farners

L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal de la Selva (CCS) va atendre un total de 159 persones en el primer dia en què es podien sol·licitar ajuts per al pagament del lloguer per a l’any 2013, des de la seva publicació al BOP el passat 24 de maig. Del total de les atencions realitzades durant el primer dia, 99 van ser presencials, 55 telefòniques i 5 a través de correu electrònic.

La tècnica de l’Oficina d’Habitatge, Esther León, ha explicat que aquestes dades de la convocatòria d’ajuts al lloguer són només per a nous perceptors i ha recordat que la convocatòria per als antics perceptors va finalitzar el passat dia 30 d’abril. L’horari d’atenció al públic de l’Oficina Comarcal d’habitatge de la Selva és de 9 a 14 hores migdia. El termini per presentar sol·licituds finalitzarà el proper 1 de juliol.

Prestacions per ajuts del lloguer

Aquests ajuts a fons perdut són per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial. Així, tal com ha explicat Leon, a aquest ajut hi poden accedir les persones que acreditin la residència legal a Catalunya durant un mínim de 5 anys, dos dels quals han d’esser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de persones catalanes retornades, a les quals no s’exigeix el període mínim de residència. Així mateix, les persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge destinat a domicili habitual i permanent.

Amb tot, la tècnica de l’Oficina d’Habitatge ha recordat que aquesta prestació és incompatible amb les prestacions econòmiques d’urgència especial per al pagament del lloguer per als mateixos mesos, amb els altres ajuts o prestacions provinents d’altres administracions públiques que tinguin la mateixa finalitat i, també, amb el manteniment del dret a la percepció de la renda bàsica d’emancipació.