Tossa de Mar destinarà més de 2 milions d’euros del romanent de Tresoreria per a nous projectes

Tossa de Mar

L’Ajuntament de Tossa de Mar utilitzarà part del romanent de tresoreria del que disposa, 3,7 milions d’euros,  per executar inversions i actuacions que, fins a data d’avui, no s’havien pogut incloure als pressupostos i que serviran per ajudar en la reactivació general de la població davant la crisi econòmica i social generada per la pandèmia de la Covid-19.

També estem a Telegram. Per rebre en el teu mòbil les nostres notícies l’instant clica aquí y segueix-nos:  t.me/blanesaldia

Cal assenyalar que el romanent de tresoreria és el saldo que permet conèixer la solvència financera que té un ajuntament. Per calcular el romanent de tresoreria es tenen en compte els fons líquids, és a dir, els diners que hi ha a la caixa i en els bancs, més les quantitats pendents de cobrament, menys les obligacions pendents de pagament, tant de l’any corrent com d’anys anteriors. En el cas de Tossa, el romanent és positiu en uns 3,7 milions d’euros.

En situació de normalitat, aquests diners només es podrien utilitzar per finançar determinades despeses de manera molt restrictiva perquè les lleis dels últims anys especifiquen que, essencialment, serveixin per reduir deute. Però arran de la Covid-19, des de l’Estat espanyol s’han suspés les regles fiscals pels exercicis 2020 i 2021 i, per tant, els ajuntaments poden utilitzar romanent per a inversions.

Inversions projectades

En aquest sentit, dels 3,7 milions d’euros dels que disposa l’ajuntament, se n’utilitzaran poc més de 2 milions. Entre les principals actuacions hi ha 1,7 milions d’euros destinats a:

-Reforma del Museu Municipal (426.750 euros)
-Millores dels aparcaments municipals (250.000 euros)
-Canvi de la gespa artificial del camp de futbol (215.000 euros)
-Segona fase de millora de la Vila Vella (120.000 euros)
-Il·luminació exterior de la Vil·la Romana i Casa de Cultura (115.000 euros)
-Reforma de Ca L’Acerbi (95.000 euros)
-Senyalització amb panells electrònics (90.000 euros)
-Canvi de finestres a l’escola (80.000 euros)
-Canvi de sostre als vestuaris de la piscina municipal (68.000 euros)
-Enderroc del Mas Padró (60.000 euros)
-Millora dels lavabos del far (40.000 euros)


-Millores al camí de ronda (25.000 euros)
-Reforma a Ràdio Tossa (22.330 euros)
-Adequació del Casal Parroquial (20.000 euros)
-Nova senyalització turística i patrimonial (18.000 euros)
-Noves excavacions a la Vila Romana dels Ametllers (15.913 euros)
-Il·luminació vestuaris piscina i nova maquinària gimnàs (12.895 euros)
-Nous columbaris al cementiri (12.000 euros)
-Neteja de les teulades dels edificis municipals (10.430 euros)
-Programa informàtic de registre vial (10.022 euros)
-Guia Turística Cultural (9.480 euros)

D’altra banda, del romanent també s’aporta uns 212.000 euros per cobrir el nou pressupost del projecte d’urbanització del pla especial de millora urbana “El Pelegrí”, que s’ha incrementat degut a l’aparició de restes arqueològiques als sector que han obligat a introduir modificacions no previstes en el projecte.

També s’ampliaran partides per valor de 91.300 euros per a festivals d’estiu (60.000 euros), per a mobiliari urbà (10.000 euros), per a renting de dos vehicles (7.800 euros) i per a interessos i altres despeses financeres (13.500 euros).

I, finalment, també s’aportarà 60.000 euros per a l’adequació de pisos d’emergència habitacional i 22.000 euros per a un projecte de producció fotogràfica i audiovisual promocional. Els 60.000 euros es generen de la baixa de 35.000 euros per a les noves instal·lacions del jutjat de pau, que finalment s’ubicaran a l’antic ajuntament i no caldrà fer-los servir, i l’aportació de 25.000 euros del romanent; i els 22.000 euros es generen de la baixa d’altres despeses en promoció turística.

L’alcaldessa de Tossa, Imma Colom, afirma que «l’ajuntament és l’administració més pròxima a la ciutadania, la que millor coneix les necessitats i especificitats del territori, la més eficient en la gestió dels recursos públics i la que genera més cohesió social. Sense la tasca que han realitzat els ens locals en aquesta pandèmia i que continuem desenvolupant, la repercussió d’aquesta s’hauria vist encara més agreujada. Per aquest motiu, no serà possible una recuperació de l’actual crisi sanitària, econòmica i social amb cohesió, si no es disposa d’uns ajuntaments forts, amb més autonomia i més capacitat financera. Davant de l’evolució de la pandèmia i les mesures que cal prendre per aturar-la, els ens locals necessitem poder fer inversions de futur».