L’alcaldessa de Riudellots es puja el sou al quedar fora del Parlament

Montserra Roura (CiU)

En un Ple Extraordinari convocat el 18 de Desembre de 2012 a les 8 del matí, l’alcaldessa de Riudellots de la Selva, Montserrat Roura (CiU) ha decidit recobrar el sou que gaudia abans de tenir la condició de parlamentàri. En sessió extraordinària convocada a tal efecte el 18 de Desembre de 2012, a les 8 hores del matí es va aprovar i ratificar la urgència de la convocatòria del Plenari. A continuació, el fins ara coordinador del Grup Municipal SI Riudellots, Xevi López, va prendre posessió del càrrec de regidor en substitució de Guillem Burset que per motius laborals ha renunciat al seu escó.

Segons informa SI de Riudellots al seu web, la presa de posessió es va efectuar amb normalitat i es va emprar la fórmula que tot seguit es transcriu: «Prometo per la meva consciència i honor, complir les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva i, per imperatiu legal, prometo respectar la Constitució del Regne d’Espanya i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, amb l’objectiu de derogar-los per a la constitució de l’Estat Independent de la Nació Catalana».

Acte seguit, es va procedir a modificar el cartipàs aplicant un règim de dedicació exclusiva, règim que li suposarà a l’alcaldessa percebre 3.088,22 euros mensuals, és a dir, 1.588,22 euros més del que cobrava fins ara. Per les dades podem concloure que l’augment supera el 50%.

A partir d’aquestes dades, el nostre grup municipal vol entrar a valorar-les fixant els criteris i objeccions següents:

1- L’Ajuntament de Riudellots de la Selva mentre la seva alcaldessa era diputada funcionava perfectament i no s’ha trobat a faltar la seva dedicació anterior. Perquè cal tornar al règim anterior?

SI de Riudellots té un regidor a l’Ajuntament

2.- L’Associació Catalana de Municipis estableix que en municipis de menys de 3.000 habitants, com és el cas de Riudellots, no considera procedent la dedicació exclusiva. Si bé Riudellots no és un poble corrent i duu molta feina entenem una dedicació exclusiva (la de la regidora Camps) i no pas dues. El pas de Roura pel Parlament ha evidenciat que això és cert. Perquè es canvia el règim de dedicació doncs?

3.- L’alcaldessa ha dit textualment: «No crec que la gent m’hagi trobat a faltar perquè ha dedicat moltes hores a l’Ajuntament. El temps que he estat al Parlament no li he tret hores al poble». Si s’han dedicat moltes hores, si no s’han tret hores al poble vol dir que ara que s’ha perdut l’escó al Parlament res ha de canviar. Per què es canvia el cartipàs doncs? Hi ha por de perdre algun euro pel camí? Són reflexions d’aquest grup municipal.

Des del nostre grup municipal entenem que aquesta situació de provisionalitat pel que fa a la configuració del Parlament de Catalunya hauria de ser motiu de prudència per part de l’equip de Govern a l’hora de modificar el cartipàs municipal, aquesta pressa només la podem entendre com un ànim de no perdre cap retribució sota cap concepte i que les assignacions mensuals de l’alacaldessa no es vegin disminuïdes en cap moment, situació que considerem grotesca i lamentem profundament per això el regidor López ha votat en contra.