El Tribunal Suprem condemna un banc a retornar 800.000 € a l’Ajuntament de Tossa

El Tribunal Suprem ha donat definitivament la raó a l’Ajuntament de Tossa i ha obligat a Catalunya Banc SA (en l’actualitat, formant part del grup BBVA) a tornar més de 800.000 euros nets a l’Ajuntament per col·locar-li un producte financer d’alt risc sense que el consistori ho sabés. L’import és aproximat, ja que s’està a l’espera de la determinació exacte dels costos del procediment per part del Tribunal.

Els fets es remunten a l’any 2014, quan l’Ajuntament, a iniciativa de Tossa Unida, va decidir emprendre accions judicials exigint el retorn de les quantitats que l’Ajuntament va haver de pagar per culpa de la contractació de tres productes financers que han estat altament perjudicials pel consistori.

Com a conseqüència dels treballs en l’aplicació del Pla d’Ajust, l’àrea econòmica del consistori va revisar aquests contractes, que es van iniciar entre els anys 2006 i 2007 i que, en alguns casos, tenien vigència fins a l’any 2019. Analitzant-los detalladament, els tècnics de l’àrea es van adonar que, quan es van contractar aquests productes, l’Ajuntament va ser induït a error.

L’Ajuntament creia que contractava unes assegurances per cobrir possibles pujades de tipus d’interès d’unes operacions de crèdit que concertava, i realment el que va contractar són “Swaps” o permutes financeres de tipus d’interès, un producte financer d’alt risc i volatilitat.

I és que en aquests contractes s’estableix que si els tipus d’interès pugen, l’entitat financera paga a l’Ajuntament; però si baixen, és l’Ajuntament qui paga a l’entitat financera. Tot plegat, com si l’Ajuntament hagués fet una aposta sobre si els tipus d’interès pujarien o baixarien, aposta que les entitats financeres tenien guanyada per endavant com a professionals del món financer que són. Els tipus d’interès han anat baixant i l’Ajuntament ha anat pagant.

Així, sota el títol de “cobertura de tipus d’interès”, l’entitat va oferir i contractar tres productes financers que van provocar pèrdues per a l’Ajuntament des de pràcticament els seus inicis. A la denúncia, el consistori argumentava que l’entitat bancària no va donar una informació clara i exhaustiva sobre els productes ofertats i contractats.

Aquests contractes tenen un important caràcter aleatori o especulatiu que es contradiu frontalment amb el principi d’estabilitat pressupostària que ha de complir l’Ajuntament, atesa la imprevisibilitat de l‘evolució dels tipus d’interès.

Al febrer de 2016, el Jutjat de Primera Instància nº6 de Blanes ja va donar la raó a l’Ajuntament declarant nuls els contractes i obligant a Catalunya Banc SA a tornar els diners, però l’entitat ho va recórrer, primer a l’Audiència Provincial de Girona, i després al Tribunal Suprem, on s’ha acabat també donant la raó a l’Ajuntament.

No és la primera vegada que l’Ajuntament recupera diners per haver contractat aquests productes. A l’any 2016 ja es van recuperar prop de 16.000.euros d’un altre banc.

L’alcaldessa de Tossa, Gisela Saladich ha manifestat que «si continuem governant, destinarem aquests diners a ampliar el menjador escolar, a arranjar la Plaça de Sant Joan, a millorar equipaments com la llar d’infants, biblioteca, arxiu i casal de joves, a fer el cobriment de la pista vermella, a fer millores a les dependències de la Policia Local, a completar el conjunt escultòric de les peixateries, i a millorar Ràdio Tossa amb l’adquisició d’una nova taula professional per a poder treballar». Saladich conclou que «deixem unes finances municipals amb una bona salut econòmica».