L’Ajuntament de Tossa invertirà 50.000 euros en millorar la bassa del Parc de Sa Riera

Ajuntament de Tossa de Mar

L’Ajuntament de Tossa ha impulsat la millora del popular Parc de Sa Riera després de 20 anys de vida amb una actuació de manteniment que resoldrà l’excessiva pèrdua d’aigua per infiltració i enfortirà la qualitat ecològica de l’espai.

El tret més característic del sector és la bassa de 240 metres de llargada i 1,5 metres de profunditat. Aquesta bassa està formada per vegetació densa als marges i una part central d’aigua amb un illa que afavoreix la presència d’ànecs o tortugues.

Doncs bé. La millora proposada dividirà la bassa en 4 espais diferents: en primer lloc, un filtre de flux superficial vegetal amb canyís per on entraria l’aigua. En segon lloc, es trobarà la làmina principal d’aigua amb l’illa per les aus. El tercer espai serà una zona més protegida per a afavorir la nidificació de les aus. I finalment, hi haurà una zona d’infiltració final on s’implantarà una petita verneda.

Per a la creació d’aquests 4 nous espais, es portaran a terme diverses actuacions. Així, per exemple, es reutilitzarà el material vegetal existent per a la posterior revegetació de l’espai; es talarà part de l’arbrat –especialment espècies al·lòctones invasores-, però es mantindrà l’ambient existent; es buidarà la bassa i es procedirà a la seva impermeabilització amb el material corresponent; i, com a novetats destacades, amb els moviments de terra, es crearà una petita cascada amb pedres de mides diferents simulant un torrent, una platja per als ànecs i un nou espai de nidificació d’aus.

L’actuació, que té un cost de 50.000 euros i la realitza l’empresa “Naturalea” en col·laboració amb el personal de l’àrea de Medi Ambiebt, ja s’ha iniciat i estarà acabada abans de Nadal. El regidor de Medi Ambient, Francesc Nadal, valora positivament l’actuació i explica que “forma part d’un projecte més gran per impulsar tot aquell sector en els propers mesos”.