Els veïns de Tossa donen a Humana cinc tones de roba usada el primer semestre d’enguany

Contenedor de Humana

Arxiu

Humana Fundación Pueblo para Pueblo, organització no governamental per al desenvolupament (ONGD), ha recollit durant el primer semestre d’enguany 5.349 kg de tèxtil usat a Tossa de Mar mitjançat sis contenidors distribuïts al municipi.

És una xifra que representa un augment de l’1,73% respecte al mateix període de l’any anterior (5.258 kg).

La recollida de tèxtil és un servei gratuït per al municipi i significa un estalvi important en les despeses de recollida i eliminació de residus urbans.

Humana disposa a Catalunya de 1.465 contenidors que de gener a juny han recollit 2.324 tones de tèxtil usat, un 14% més que al mateix període de l’any passat.

La reutilització i el reciclatge de tèxtil contribueixen a la protecció del medi ambient en reduir la nostra petjada mediambiental, atorgant una segona vida a una peça que d’una altra manera aniria a parar a l’abocador: cada kg de roba que es reutilitza i no és incinerat evita l’emissió de 3,169 kg de CO2, segons dades de la Comissió Europea.

Les cinc tones recollides durant el primer semestre a Tossa de Marrepresenten un estalvi de 16,9 tones de CO2 a l’atmosfera, cosa que el planeta agraeix.

El 49% es prepara per a la reutilització: el 12,5% es destina a les botigues secondhand i el 36,5% es tracta de roba qualitat Àfrica que s’hi exporta per a ser venuda a preus baixos a comerciants locals, per a satisfer la demanda d’aquests països, impulsar-hi l’activitat econòmica local i generar-hi recursos per al desenvolupament.
El 38% del tèxtil classificat es destina a reciclat.
El 4%, a valorització energètica.
L’1,5% correspon a d’altres productes (plàstic, cartró, RAEE) que es destinen a reciclat.
El 7,5%, a tractament finalista (centre de tractament de residus).

Humana promou des del 1987 la protecció del medi ambient a través de la reutilització del tèxtil i duu a terme programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia així com d’ajuda social al territori més proper.