L’Ajuntament de Lloret no pot obrir el camí de Can Juncadella per ordre del jutjat del contenciós de Girona

Ahir finalitzava el termini que l’empresa Flinder Data S.A tenia per reobrir l’accès al camí de ronda que passa per la finca de Can Juncadella.

L’Ajuntament de Lloret de Mar però, ha rebut una resolució del jutjat contenciós administratiu número 3 de Girona per la que el jutge ha acordat una «mesura cautelarísima» consistent en suspendre l’execució forçosa prevista en cas d’incompliment. Tal fet comporta que s’impedeix al consistori obrir l’accés al camí de ronda.

La mesura cautelaríssima s’ha adoptat pel jutge a petició de Flinder Data S.A, atenent a les circumstàncies d’especial urgència que la mateixa ha manifestat sense que s’hagi donat veu al consistori. Aquesta resolució a més, no admet recurs.

Segons la llei l’Ajuntament de Lloret compta amb un termini de  tres dies per tal d’al·legar allò que estimi adient en relació a la mesura de suspensió forçosa adoptada pel jutjat.

El govern municipal fa palesa la seva voluntat de donar estricte compliment a l’acord del plenari municipal i ha donat les instruccions als serveis jurídics, per a que actuïn en defensa del interès públic i garantint l’accés al camí de ronda.