Tossa acorda amb un banc refinançar un préstec d’1,4 M€ per millorar-ne les condicions econòmiques

maria_angels_pujals

Maria Àngels Pujals, regidora d’Hisenda

El ple de l’Ajuntament de Tossa ha aprovat aquesta setmana una operació de refinançament de préstec que suposarà un estalvi total en el pagament d’interessos durant els propers anys de més de 300.000 euros.

Així, el refinançament és per un import d’1.398.670 euros amb el Banc Sabadell, passant d’un préstec amb un interés «Euríbor a 12 mesos + 2,35« a «Euríbor a 3 mesos + 0,99». A més, el canvi permet ampliar el termini de venciment de l’any 2024 a l’any 2028.

I pel que fa a la liquidació d’un altre dels préstecs, com que l’Ajuntament de Tossa ha tingut un superàvit de 370.012,58 euros l’any 2015 i la Llei obliga als ajuntaments a reduir deute amb els superàvits, es destinarà part d’aquests recursos –concretament 335.000 euros- a liquidar el préstec més car que té l’ajuntament.

Programa d’inversions

D’altra banda, amb el restant del superàvit, fent una modificació de crèdit de diverses partides del pressupost actual (14.000 euros), rebent dues subvencions de Generalitat i Diputació (66.000 euros) i podent demanar un nou préstec (494.000 euros), l’ajuntament tirarà endavant la totalitat del programa d’inversions previst per aquest any.

Les principals inversions que es faran són pavimentació de carrers, remodelació de la plaça de l’Ava Gardner, millores a Vila Vella,  millores a Sa Gabarra, millores a Es Far, reformes a Can Ganga, adequació de la Vil·la Romana dels Ametllers o l’arranjament de les muralles, entre d’altres.

La regidora d’Hisenda, Mª Àngels Pujals, explica que «es tracta de millorar la situació dels préstecs que té l’Ajuntament i, alhora, fer les modificacions de crèdit necessàries per a fer les accions de govern que creiem més convenients pel municipi».