El pressupost de l’any 2015 de Tossa ha tingut un superàvit de 372.000 euros

Avinguda Costa Brava de Tossa de Mar

Tossa de Mar

El pressupost de l’any 2015 de l’Ajuntament de Tossa s’ha liquidat amb un romanent de tresoreria positiu de poc més de 372.000 euros, que durant aquest any 2016 s’aniran incorporant al pressupost actual mitjançant modificacions de crèdit i es destinaran a inversions o a tornar prèstecs.

Aquesta és una de les principals conclusions de la comissió especial de comptes que es va realitzar el dimarts 5 d’abril per a liquidar el pressupost de l’any 2015. Altres dades que es van donar a conèixer són, per exemple, que s’ha aconseguit reduir el termini de pagament a proveïdors a 31 dies.

També, que el ràtio del deute de l’Ajuntament de Tossa a 31 de desembre de 2015 és del 55,8%, és a dir, molt per sota del límit de 75% que marca la llei. En aquest sentit, la regidora d’Hisenda, Mª Àngels Pujals, valora «molt positivament la feina feta els darrers quatre anys per endreçar els comptes municipals i reduir un deute que l’any 2009 era del 132% i ara és del 55,8%». Pujals afegeix que «ara podem pagar amb temps i forma els proveïdors municipals, cosa que abans no passava i es pagava, en alguns casos, fins i tot un any després».

Cal recordar que l’actual equip de govern de Tossa Unida (TU), en el primer any de l’anterior mandat (2011), va haver d’aprovar un nou pla de sanejament –el tercer en cinc anys- amb l’objectiu de corregir la situació econòmica del consistori, marcant l’austeritat que havia de seguir l’Ajuntament per anar recuperant, de mica en mica, la normalitat econòmica.

I és que l’anterior equip de govern de CiU no va complir amb els plans de sanejament aprovats, ni amb les indicacions de la direcció general de Finances de la Generalitat de Catalunya, ni tampoc amb les recomanacions que feia, des de l’any 2009, el Departament d’Intervenció de l’Ajuntament per augmentar els ingressos, com per exemple anar apujant progressivament l’IBI.

Mantenir la política d’estalvi

Les mesures preses per l’actual equip de govern –algunes d’elles impopulars, com la pujada de l’IBI- han permès eixugar el dèficit del 2011 i apropar les finances municipals a l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

L’equip de govern actual es marca com a objectiu per a l’any 2016 mantenir la política d’estalvi i continuar amb la millora de la gestió dels ingressos. Pujals, explica que «la situació econòmica actual fa que no ens puguem assegurar ingressos d’altres administracions a través de subvencions, etc». I afegeix que «aquest 2016 hem optat per continuar amb la seriositat en els comptes públics. Hem apostat per tirar Tossa endavant com a continuïtat de l’anterior mandat amb l’objectiu de continuar fent les obres de millora que el poble necessita, fomentar l’activitat econòmica i tenir una Tossa que llueixi i de la que puguem estar satisfets».