Acord urbanístic entre Incasol i l’Ajuntament de Santa Coloma

Ajuntament de Santa Coloma de Farners

Ajuntament de Santa Coloma de Farners

L’Ajuntament de Santa Coloma ha arribat a un acord amb l’Institut Català del Sòl (Incasòl) per desencallar la urbanització del sector B polígon 1, situada entre els carrers Moragas i carretera de Sils, i entre els carrers Esperança i Llobregat, a la zona del Bon Preu.

L’acord es materialitzarà en les properes setmanes mitjançant la signatura d’un conveni entre el consistori i Incasòl en què s’acceptarà l’estat actual de la urbanització, i es reconeixerà que el sobrecost generat serà assumit íntegrament per Incasòl, sense que afecti cap dels propietaris ni l’ajuntament.

Les obres, iniciades el 2004, van patir un encariment de més d’1 milió d’euros respecte del pressupost inicial per les tasques d’extracció i tractament de runes que hi van aparèixer, així com per les modificacions introduïdes respecte el projecte inicial. Aquest major cost es va voler repercutir al 2012 als propietaris inclosos al Pla parcial, mitjançant noves quotes derivades d’una Operació Jurídica Complementària al projecte de reparcel·lació.

Davant la negativa de l’ajuntament a donar validesa a aquest sobrecost i a que es repercutís als propietaris, Incasòl va interposar un recurs contenciós administratiu contra el consistori.L’actual equip de govern (ERC-MES) va mantenir una trobada a finals del mes d’octubre amb responsables d’Incasòl per resoldre aquesta situació, i finalment es va arribar a l’acord mitjançant el qual Incasòl retirava el recurs contenciós-administratiu alhora que l’ajuntament procedia a la legalització de la urbanització en el seu estat actual, amb el compromís que Incasòl assumirà de forma íntegra l’increment del cost de les obres.

El ple ordinari de gener va aprovar inicialment el projecte de legalització, amb els vots favorables dels grups ERC, MES, CiU i PSC, i l’abstenció de CUP.