L’Ajuntament de Tossa aprova millorar la recollida selectiva de residus

Tossa de Mar

Tossa de Mar

El ple de l’Ajuntament de Tossa de Mar ha aprovat l’ampliació del servei de gestió mediambiental que el Consell Comarcal de La Selva porta a terme al municipi amb un increment del servei de recollida selectiva de residus i la incorporació del servei de deixalleria municipal.

Aquesta ampliació cerca completar mancances i adaptar els serveis als requeriments actuals del municipi. Addicionalment, també es realitzarà una campanya de conscienciació ciutadana enfocada al reciclatge general i al bon ús del nous serveis de recollida de residus i deixalleria municipal.

L’ampliació fa que el servei de recollida selectiva de paper/cartró, envasos i vidre es reforci amb l’adaptació a les necessitats del municipi planificant una temporada baixa (de 8 d’octubre a 7 d’abril), temporada mitja (de 8 d’abril a 15 de juny i d’1 de setembre a 7 d’octubre) i temporada alta (de 16 de juny a 31 d’agost) amb circuits i freqüències de recollida diferenciades:

-Paper/cartró i envasos: del total de 113 contenidors es recolliran setmanalment un promig de 62 contenidors en temporada baixa segons el grau d’omplerta dels mateixos. En temporada mitja i alta es recolliran els contenidors 2 i 3 cops per setmana.

-Vidre: del total de 57 contenidors es recolliran cada 3 setmanes un promig de 31 contenidors en temporada baixa segons el grau d’omplerta dels mateixos. En temporada mitja es recolliran cada 2 setmanes, mentre que en temporada alta, es realitzarà una recollida setmanal addicional dels 12 contenidors que més treballin.

Pel que fa a la deixalleria, es delega la gestió del servei al Consell Comarcal; s’ajustarà l’horari de la instal·lació diferenciant un horari d’hivern i un horari d’estiu; també es millorarà el sistema de gestió amb la implantació d’un nou sistema informatitzat de registre de visites i la distribució de targes identificatives amb codi QR per a tots els usuaris amb l’objectiu de professionalitzar encara més el servei; i es pintaran i adequaran les caixes i equipaments externs per renovar la imatge de les instal·lacions. El Consell Comarcal aportarà una persona de formació i suport durant els primers sis mesos per a la correcta posada en marxa del nou servei.

Amb aquesta ampliació, el cost del serveis de recollida selectiva de paper/cartró, envasos i vidre; i de deixalleria fixa serà d’uns 135.000 euros l’any.

Cal assenyalar que a Tossa l’any 2014 es van recollir 136.000 kgs. de cartró, 104.000 kgs. d’envasos i 197.000 kgs. de vidre i que des de la deixalleria municipal es van gestionar més de  662.000 kgs. de residus.

Modificació d’ordenances

D’altra banda, l’Ajuntament també aprovarà dijous per ple la modificació de diverses ordenances per adaptar-se a la normativa vigent. En aquest sentit, es posaran al dia les ordenances que regulen el servei de taxi, la venda no sedentària al mercat municipal o l’ús i aprofitament de les platges, entre d’altres; i es crearà una nova ordenança reguladora de transparència i accés a la informació pública que es veurà traduïda en millores a la pàgina web municipal.

I finalment, l’Ajuntament també aprovarà un reglament de funcionament dels equipaments municipals per garantir-ne un bon ús i potenciar al màxim el seu caràcter públic i obert.