Aportacions d’ICV-EUiA al pressupost de Lloret de Mar de 2016

Ajuntament de Lloret

Ajuntament de Lloret

Aquest és el quart any consecutiu que el grup municipal d’ICV-EUiA incideix de manera positiva en els pressupostos, on es consoliden unes partides (beques menjador, beques socialització de llibres, transferències a famílies necessitades, beques universitàries…), inexistents abans que nosaltres incidíssim en la confecció dels mateixos.

Subvenció per ajudar a pagar la pujada de l’IBI

1.- Donar compliment a l’acord d’aprovació de les Ordenances Fiscals en què es puja l’IBI, però al mateix temps es crea una partida de 45.000 euros per subvencionar aquesta pujada a les famílies que més ho necessiten , amb criteris econòmics; per tant, es grava els que més tenen i es beneficia a qui menys tenen.

Benestar social

1.- A la partida de transferències a famílies (partida per a la gent que no pot pagar rebuts de llum, gas, lloguers, llibres…), hem aconseguit pujar 50.000 euros respecte a la proposta inicial de l’equip de govern, i 100.000 euros respecte a l’any passat. Una dada rellevant és que el 2012, quan no incidíem en els pressupostos, la partida de Benestar Social- Transferències a Famílies era de 50.000 euros, en el dia d’avui és de 330.000 euros.

2.- Hem aconseguit la realització d’un pla per a l’activació del patrimoni en desús; és a dir localitzar tots els pisos buits del municipi per després actuar en conseqüència: 25.000 euros aprox.

Ensenyament

1.- Transferències a Famílies: hem aconseguit 50.000 euros més del pressupostat inicialment per l’equip de govern. Aquest any 243 nens tenen  beca menjador, i per a l’any que ve hem estimat que seran uns 300. En aquesta partida també es consigna la socialització de llibres; i es crea una nova beca per a les famílies, amb criteris econòmics, que anirà destinada a la compra de material escolar i llibres: 15.000 euros.

2.- Es crea una partida de 15.000 euros destinada a les activitats extraescolars dels nens amb altres necessitats.

Cementiri

1.- Partida de 10.000 euros per a l’adequació i rehabilitació de la part civil del cementiri del municipi.

Mobiliari urbà

1.- Augment de 10.000 euros a la partida destinada a mobiliari urbà.

Obres

1.- En el tema d’inversió en obres destacar que aconseguim que es condicioni la intersecció entre els carrers Fusters i Joaquim Lluhí, al barri de Can Ballell.

2.- Reformes dels passatges del Puig, Felip i Gibert i Na Marina.

3.- Al carrer Puig de Castellet, creació d’una partida de 100.000 euros per reformar aquest carrer. Aquesta inversió serà plurianual.

4.- Hem aconseguit una partida de 150.000 euros per cobrir la pista poliesportiva del CEIP Pompeu Fabra i així guanyar espai cobert per a la realització dels esports de sala i activitats extraescolars.

5.- Continuem avançant en la substitució, en l’enllumenat públic, de les bombetes de vapor de mercuri per vapor de sodi; per aquest any es disposen de 200.000 euros.

Foment de l’ocupació

1.- Hem augmentat en 5.000 euros la proposta de l’equip de govern per a aquesta finalitat, quedant en   20.000 euros i que varem aconseguim incloure l’any passat.

2.- Creació d’una partida de 5000 euros per a ajuda als treballadors en cas d’impagament empresarial

Diverses matèries

1.- Implantació de l’alarma silenciosa. Això consisteix en una APP de mòbil  que connecta directament els comerços, restaurants.. amb la policia.

2.- Instar a la regidoria d’esports a portar competicions de primer nivell a la piscina municipal.
-Crear dues zones de càrrega i descàrrega al municipi, una als barris del Molí, Rieral, Can Ballell i Mas Baell on aquestes zones durin fins divendres nit, tenint els caps de setmana alliberades més zones d’aparcament gratuït en superfície; i l¡altre, al centre que no es tocaria.

3.- Una demanda nostra també ha estat, encara que ja venia recollida en els pressupostos, la d’embellir l’entorn de la piscina municipal.