Resolució judicial favorable a Maçanet de la Selva en relació amb l’IBI de l’AP-7

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha emès una resolució en què reconeix el dret de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva a cobrar la quantitat de 54.184,57 euros en concepte d’interessos per part del Ministeri d’Economia i Hisenda, ja que al seu dia aquest ens va satisfer a l’Ajuntament –en execució d’una sentència judicial- la quantitat corresponent a la compensació de l’IBI de l’AP-7 dels exercicis de 2003 a 2007 abonant únicament l’import principal.

El reconeixement del dret a cobrar aquests interessos tanca el cercle de diverses sentències favorables a aquest ajuntament i als de Sils, Vilobí d’Onyar i Riudellots de la Selva, que han permès obtenir uns ingressos conjunts de prop d’1.500.000 euros per a les hisendes municipals. La defensa jurídica d’aquests ajuntaments ha anat a càrrec dels serveis jurídics del Consell Comarcal de la Selva. Fonts d’aquest ens han confirmat que el Tribunal Suprem i el mateix Tribunal Superior de Jústica de Madrid han canviat de postura en aquesta matèria, i ara neguen el dret dels ajuntaments a percebre aquesta compensació.

Aquest recent canvi de postura no afecta les sentències que ja han adquirit fermesa, com totes les relatives als exercicis de 2003 a 2007, que van tenir el seu origen en unes reclamacions interposades l’any 2007 pels ajuntaments citats i l’ens comarcal.

Justícia tributaria

El conseller del Departament d’Organització Interna i d’Hisenda, Josep Valls, ha assegurat que “el Consell Comarcal de la Selva segueix treballant per obtenir judicialment el reconeixement del dret dels ajuntaments a obtenir altres ingressos amb criteris de justícia tributària, com demostra el fet que actualment defensa diversos ajuntaments de la comarca en més de seixanta procediments contenciosos administratius relatius a la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local pel que fa als serveis prestats per companyies operadores de telefonia mòbil, les quals han impugnat les ordenances o les liquidacions d’aquesta taxa”.

Les primeres sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han estat favorables als ajuntaments, però ara hi ha diversos procediments que ja han arribat al Tribunal Suprem, que ha plantejat una qüestió prejudicial davant del Tribunal de Justícia Europeu sobre la validesa d’aquestes ordenances, la qual està pendent de resolució.