CiU i Independents de la Selva governaran al Consell Comarcal

Reunió de membres de CiU i IdS per pactar el govern del Consell Comarcal

Reunió de membres de CiU i Independents de la Selva per pactar el govern del Consell Comarcal

La formació nacionalista i els Independents de la Selva han arribat a una entesa per governar el Consell Comarcal de la Selva (CCS) durant la legislatura 2015-2019. El pacte s’ha fet efectiu aquest dijous, dia 2 de juliol, amb la signatura de l’acord entre ambdues formacions.

Aquest acord de legislatura preveu com a eines bàsiques per garantir el bon funcionament d’aquest ens la transparència i la comunicació de la informació. Per això, tal com s’indica en el pacte, es crearan i s’aplicaran els mecanismes necessaris per realitzar un control públic de la despesa. En aquest mateix sentit, es vetllarà perquè la transparència i la informació pública en tots els processos de concursos, selecció de personal o d’altres sigui una garantia, més enllà del que estableix la mateixa normativa.

El pacte estableix una sola vicepresidència i la figura del coordinador, que serà l’encarregat de garantir la transversalitat de totes les decisions destacades que afectin totes les àrees. En el funcionament diari de l’ens, les decisions es parlaran i s’acordaran a les reunions de govern, i hi assistiran tots els consellers i conselleres amb responsabilitat política. Aquesta junta es reunirà com a mínim un cop cada mes.

Cap dels consellers comarcals cobrarà per assistència als òrgans, organismes o patronats que es derivin de les seves funcions com a membres del govern. Les indemnitzacions que percebran els consellers amb responsabilitat política es publicaran detalladament.

Nou model d’atenció  les persones

Un dels punts importants del pacte és el compromís que han adquirit les dues formacions per desenvolupar un nou model d’atenció a les persones en els pròxims sis mesos, una vegada s’hagi constituït l’ens comarcal. Un altre dels punts és definir el concurs dels menjadors escolars d’acord amb els centres educatius i les associacions de pares i mares.

Pel que fa als procediments judicials que afecten el Consell, el govern analitzarà la situació i l’estat dels casos dels membres polítics amb responsabilitat que estiguin imputats judicialment i seran debatuts en el si del govern, el qual serà el responsable de prendre la decisió amb relació a aquests membres. Qualsevol conseller que els jutjats condemni per aquests casos o pels que puguin aparèixer al llarg de la legislatura cessarà immediatament en les seves responsabilitats de govern.

Amb aquest pacte entre CiU i els Independents de la Selva, el govern del Consell Comarcal estarà format per un total de 17 consellers dels 33 que formen el ple. Els consellers per part de Convergència i Unió seran: Salvador Balliu, Natàlia Figueras, Joaquim Torrecillas, Maria Àngela Cuatrecasas, Albert Robert, Joel Comas, Carles Roca, Antoni Guinó, Joan Antoni Hervias, Josep Roquet, Joaquim Bohils i Pere Mas. Per part dels Independents de la Selva seran Francesc Josep Nadal, Pere Garriga, Raquel Reyner, Joaquim Vivas i Martí Nogué.

Salvador Balliu, portaveu de CiU, ha assenyalat que s’ha arribat a un acord amb aquesta formació per la responsabilitat i el compromís que ja varen adquirir fa dos anys per tirar endavant el Consell. En aquest sentit, Balliu ha assegurat: “Creiem que el pacte amb els IdS garantirà la continuïtat de la dinàmica iniciada i, alhora, s’incorporen un seguit de millores que repercutiran de ben segur en la millora dels serveis als ciutadans de la nostra comarca.” Pel que fa a l’equip de consellers de CiU ha assegurat: “Som un equip de persones que provenim del món municipal, que coneixem quines són les dificultats del dia a dia dels ciutadans de la comarca i estic convençut que treballarem per assolir aquests nous reptes que se’ns presenten.”

Per la seva part, Pere Garriga, president dels Independents de la Selva ha manifestat que aquest acord és fruit de la responsabilitat i del compromís per fer del Consell un organisme al servei de les persones i dels municipis.“Estem en política per incorporar els valors a la gestió de les administracions en benefici de les ciutadanes i dels ciutadans”, ha afirmat Garriga.

El Ple de constitució del nou Consell Comarcal de la Selva per a la legislatura 2015-2019 es farà el dia 15 de juliol a les 12 h del migdia a la sala d’actes d’aquest ens. Prèviament, es farà el Ple de dissolució de l’actual Ple del Consell.