Desestimen íntegrament la demanda d’augments salarials del personal laboral de l’Ajuntament de Tossa

El Jutjat del Social número 3 de Girona ha desestimat íntegrament la demanda presentada per 44 empleats laborals contra l’Ajuntament de Tossa. Els empleats reclamaven diferències salarials dels anys 2007 i 2008 del 4,54 % i del 3 %, respectivament. El Jutjat desestima la demanda per diversos motius. En primer lloc argumenta que el correu electrònic intern aportat pels empleats per defensar l’existència d’un acord sobre aquests increments no es pot considerar cap acord perquè la competència per aprovar els increments que reclamen és del Ple de la Corporació.

 

El Jutjat també considera que les quantitats reclamades amb anterioritat al febrer de 2008 estan prescrites, perquè la reclamació es va presentar el febrer de 2009 i l’acció per reclamar diferències salarials prescriu al cap d’un any.

Finalment, el Jutjat estima que la demanda no té sentit, perquè els salaris dels treballadors afectats s’han incrementat exactament en els percentatges que venien reclamant. La sentència explica que:

«en cuanto al fondo de la reclamación y sin perjuicio de lo establecido hasta ahora, de los salarios percibidos por los trabajadores demandantes en cada uno de los años 2006, 2007 Y 2008 Y que se relacionan en el hecho probado TERCERO; extraídos de todas y cada una de las nóminas de dichos años, ha resultado acreditado que en el año 2007 se les ha aplicado exactamente un incremento del 4,54 por 100 respecto del año anterior y en el año 2008, un incremento del 3 por 100, también respecto del año anterior. En consecuencia si se han incrementado los salarios de los actores en el concreto porcentaje que están reclamando en la presente demanda, ésta carece de razón de ser, o lo que es lo mismo, debe aplicarse al presente supuesto la excepción de falta de acción». Per tot plegat, el Jutjat la desestima sense possibilitat de recurs.

L’aplicació a tot el col·lectiu dels increments salarials suplementaris que els representants del personal laboral han vingut reclamant amb insistència durant aquest mandat hagués representat un cost acumulat de 408.131,54 euros, els darrers quatre exercicis, sense comptar els costos addicionals en concepte de seguretat social:

COSTOS SALARIALS

SATISFETS

RECLAMATS

DIFERÈNCIA

2007

1.721.452,71 €

1.799.606,66 €

78.153,95 €

2008

1.570.725,27 €

1.689.157,96 €

118.432,69 €

2009

1.506.555,06 €

1.620.149,31 €

113.594,25 €

2010

1.299.080,23 €

1.397.030,88 €

97.950,65 €

 

 

Cost addicional massa salarial

408.131,54 €

 

L’Ajuntament de Tossa lamenta l’actitud mostrada pels representants sindicals i molt especialment pel president del comitè d’empresa en la formulació d’unes reivindicacions que la Justícia ha declarat que no tenen cap sentit i els emplaça a fer una profunda reflexió sobre l’estratègia que segueixen per defensar els interessos dels seus representats.