FR Logístics d’Hostalric col·labora amb el Consell Comarcal de la Selva en la contractació de sis joves

Foto: Consell Comarcal de la Selva

Foto: Consell Comarcal de la Selva

L’empresa FR Logístics d’Hostalric ha contractat un total de sis joves en el marc del programa Joves per l’Ocupació, liderat pel Consell Comarcal de la Selva.

La contractació d’aquests joves per part d’aquesta empresa selvatana, dedicada al sector de la logística i el transport, es va fer el passat dilluns 13 d’octubre.

Prèviament, aquests joves han rebut una formació professionalitzadora en logística, organització de magatzems, gestió de comandes i estocs i carnet de carretoner durant un període de quatre mesos.

En el transcurs de la formació que s’ha realitzat durant aquests quatre mesos, l’empresa FR ha col•laborat amb el Consell Comarcal de la Selva en la impartició de la formació. D’aquesta manera, ha donat la possibilitat d’establir fórmules d’alternança entre la formació i l’ocupació que han permès als joves assolir una qualificació professional adaptada a les necessitats reals de l’empresa.

Paral•lelament s’hi han de sumar unes altres sis contractacions, cinc de les quals a l’àmbit de l’hostaleria a Lloret de Mar i una a l’empresa Fischbach Ibérica SA, de Sils.

El programa Joves per l’Oocupació ha permès que aquests dotze joves s’insereixin al mercat laboral i puguin aplicar els coneixements que han adquirit durant la formació. Així mateix, gràcies a aquest programa poden obtenir el graduat en ESO aquells alumnes que encara no tenen finalitzats els estudis obligatoris.

Amb aquest tipus d’iniciatives, subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), conjuntament amb el Fons Social Europeu, es vol reduir l’atur juvenil, un dels col•lectius amb més risc d’exclusió social, i buscar la responsabilitat social de les empreses.