Finalitzen els cursos d’horts ecològics que s’han dut a terme a les urbanitzacions de cinc poblacions de la Selva

Foto: Consell Comarcal de la Selva

Foto: Consell Comarcal de la Selva

El Consorci de Benestar Social de la Selva ha organitzat uns cursos d’horts ecològics en diverses urbanitzacions de les poblacions de Santa Coloma de Farners, Maçanet de la Selva, Vidreres, Caldes de Malavella i Sils, en el marc del Pla de desenvolupament comunitari.

En concret, les urbanitzacions on s’ha dut a terme aquesta formació sobre horta ecològica són Santa Coloma Residencial, Maçanet Residencial Park, Aiguaviva Park, Can Solà, El Llac del Cigne i Vallcanera.

Els cursos, que s’han distribuït al llarg dels mesos d’abril, maig, juny i juliol, s’han desenvolupat combinant la formació pràctica amb l’explicació teòrica, però aquesta sempre sobre terreny. Les sessions s’han dut a terme adequades a la temporalitat de la producció hortícola, i tenint en compte la temporalitat del curs.

Els cursos d’horta ecològica han donat coneixements bàsics a l’alumnat sobre com desenvolupar una activitat en agricultura ecològica per a l’autoconsum, potenciant que es disposi d’eines i estratègies per planificar i gestionar amb eficàcia l’ hort seguint els principis de l’agricultura ecològica.

Entre d’altres continguts, els cursos han treballat la preparació de la terra i gestió del terreny: la planificació del terreny productiu en funció del seu context (clima, sòl, reg, etc.): els sistemes de reg i eficiència hídrica en horta ecològica: els adobs verds, els purins i el compostatge a l’hort: la identificació de les principals plagues, fongs i malalties i els cultius d’hivern per tal de treure rendiment de l’hort durant tot l’any.

La Fundació Emys, de Riudarenes, ha estat l’encarregada d’aquesta formació d’horta ecològica que s’ha dut a terme a les urbanitzacions de Sils, Vidreres, Caldes de Malavella, Maçanet de la Selva i Santa Coloma de Farners, en el marc del Pla de desenvolupament comunitari del Consorci de Benestar Social de la Selva, promogut pel Pla d’inclusió i ciutadania i la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya.