El conseller Vila inaugura la renovació del port esportiu de Cala Canyelles de Lloret de Mar

Foto: Ajuntament de Lloret

Foto: Ajuntament de Lloret

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, acompanyat de l’alcalde de Lloret de Mar, Romà Codina, i del president del Club Nàutic Cala Canyelles, Antoni Comas, ha inaugurat avui les obres de renovació d’aquest port esportiu.


La renovació de la concessió al Club Nàutic que es va fer el 2010 per un periode de 20 anys suposava escometre obres de millora i renovació de les instal·lacions per valor de 2 milions d’euros, que han anat a càrrec del Club Nàutic. La primera fase dels treballs es va executar durant l’any 2012 i va consistir en la reparació dels fonaments submergits i dels paraments verticals dels molls, així com la renovació de canonades i dels serveis interiors del port, i en la subtitució de la grua.

El 2013, la Comissió territorial d’urbanisme de Girona va aprovar el Pla especial del port de Cala Canyelles, que consolidava el desenvolupament previst de la zona de terra. En base a aquest Pla, es va aprovar posteriorment el projecte constructiu del port, que va emparar l’execució d’una segona fase d’obres, ja acabada.

El port de Canyelles, amb una activitat principal de nàutica d’esbarjo, manté els 134 amarradors que tenia. L’ordenació i obres de millora que s’han realitat, i que han tingut una durada aproximada d’un any, han consistit en la pavimentació total de la zona de serveis del port, la construcció d’un nou sistema de tractament i impulsió de les aigües residuals cap a la xarxa municipal de clavegueram, la
disposició d’una zona tècnica per evitar l’arribada a la dàrsena de materials contaminants, la construcció d’una nova xarxa d’aigua potable o subministrament elèctric en totes les palanques i molls d’amarratge, la construcció de vestidors i serveis de dutxes amb aigua calenta, la disposició d’un local social i edifici de serveis, la disposició d’una zona d’emmagatzematge selectiu de residus, Punt Net, la construcció d’una estació de bombeig i d’aigües residuals, l’adaptació de la construcció a les persones amb mobilitat reduïda, la disposició d’una rampa d’ús públic tarifat, la realització d’actuacions de millora en els edificis existents i la construcció d’una nova caseta de control i d’un bar-terrassa.

El port de cala Canyelles està situat a l’esquerra de la platja de Canyelles i té una
superfície total de 14.378 m2, dels quals 4.125 m2 són de superfície de terra, 7.701
m2 corresponen a superfície d’aigua i 2.462 m2 són d’escullera.