Tossa crea una comissió consultiva que treballarà per millorar la política turística del municipi

Dins la dinàmica habitual de la regidoria de Turisme de Tossa de Mar de reunir-se diverses vegades l’any amb els empresaris turístics locals, durant el mes de febrer s’han celebrat les dues primeres reunions del 2011 amb els propietaris i gerents d’allotjaments, restaurants, bars i oferta turística complementària, per tal d’informar-los i mantenir-hi un diàleg sobre diverses qüestions.

La primera reunió va estar presidida per la regidora de Turisme, Ma. Teresa Moré, i la segona va estar-ho per l’alcaldessa Imma Colom, acompanyada per la regidora de Turisme i pel regidor de Medi Ambient, Joaquim Coris. Durant les reunions, es va fer una reflexió sobre els canvis de tendència que s’estan produint en la inversió en promoció i publicitat de les destinacions turístiques, la qual cosa fa necessària una major implicació del sector privat en la presa de decisions relacionades amb la política turística de Tossa.

En aquest sentit, la regidora de Turisme, Maria Teresa Moré, va proposar la creació d’una comissió consultiva, que hauria de representar la diversa tipologia d’empreses turístiques de Tossa, com a un primer pas per aconseguir la implicació del sector privat en la política turística municipal.  La proposta va tenir una bona acollida pels assistents, que van considerar-la com a una bona plataforma pel diàleg entre l’Ajuntament i el sector privat, que podrà aportar noves idees, plantejaments i estratègies que contribueixin a desenvolupar una bona política turística local.

Per tal de crear aquesta comissió consultiva, l’Oficina de Turisme ha enviat a totes les empreses d’allotjament, restauració, bars i oferta complementària turística de Tossa una circular, en la qual s’informa d’aquesta iniciativa, i una butlleta, que tots els interessats a incorporar-se com a membres en aquesta comissió haurien d’omplir i lliurar de nou a l’Oficina de Turisme, abans del mes de març. A partir de llavors es convocarà a tots els interessats a una nova reunió, per tal de constituir i iniciar l’activitat de l’esmentada comissió.

Dades de l’Oficina de Turisme – Any 2010

 – Durant l’any 2010 hi ha haver 80.827 consultes ateses per l’Oficina de Turisme i el Punt d’Informació. D’aquestes, 36.716 van ser ateses durant els mesos de juliol i agost.

 – La web infotossa.com va rebre 495.283 visites.

 – Hi va haver 4.285 peticions d’informació contestades per correu tradicional i correu electrònic.

Accions en curs o realitzades en el darrer trimestre

  • Pressupost 2011 sense retalls en promoció i publicitat de Tossa
  • Nou plànol gran de Tossa amb informació dels principals serveis
  • Nova guia d’allotjaments turístics
  • Participació a la fira VAKANTIEBEURS (Holanda)
  • Participació a la fira REISELIV (Noruega)
  • Preparació de la participació a la fira TUR (Suècia) que es farà al març