Humana va recollir 15,1 tones de roba i calçat usat a Tossa el 2013

Contenedor de Humana

Contenidor d’Humana

La organització no governamental (ONG) Humana Fundación Pueblo para Pueblo va recollir 15.164 kilograms de roba i calçats usats a Tossa de Mar al llarg de 2013.

La recollida selectiva és una eina eficaç de gestió de residus. Prova d’això és que el tèxtil que els veïns han dipositat als punts habilitats han evitat l’emissió de 48 tones (48.054 kg) de CO2.

Des de 1987 Humana promou la protecció del medi ambient i duu a terme programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia gràcies als recursos que obté de la gestió tèxtil procedent de la roba usada,

La Fundació gestiona la recollida selectiva de roba usada al municipi a través d’una xarxa de cinc contenidors instal·lats en llocs de fàcil accés. Des de l’inici de la seva activitat a Catalunya, al 1987, l’objectiu d’Humana ha estat gestionar de manera eficaç les donacions de roba usada, una filosofia que té molt de sentit en una societat en què el consum de tèxtil fa que el volum de peces rebutjades augmenti de forma progressiva any rere any.

A Catalunya, Humana disposa de 1.333 contenidors per a la roba usada gràcies als acords de col·laboració establerts amb prop de 220 ajuntaments i 200 entitats i empreses privades; l’any passat s’hi van recollir 4.108 tones de tèxtil usat.

A Espanya, la Fundació té 6.000 contenidors que anualment recullen al voltant de 18.000 tones de roba. El reciclatge i reutilització de material tèxtil és un servei gratuït per als municipis i suposa un estalvi important en els costos de recollida i eliminació de residus urbans.

Un 12% de la roba recollida es destina a les 29 botigues de segona mà d’Humana, el 48% s’envia a l’Àfrica per ser venudes a preus baixos a comerciants locals, el 32% es ven a empreses de reciclatge tèxtil (perquè el seu estat no permet la reutilització) i el 8% es rebutgen.