Tossa de Mar fa un rentat de cara a Vila Vella

tossa_vila-vellaL’equip de govern de Tossa de Mar té molt clar que la Villa Vella de Tossa és el principal reclam turístic de la població, i una de les icones més singulars de la Costa Brava. Per això, quan va començar la legislatura es va sorprendre de l’estat d’abandonament que patia l’espai i va decidir posar-hi remei per revitalitzar-lo. La inversió total que ha previst l’Ajuntament en aquest rentat de cara de la Vila Vella és d’uns 90.000 euros.

Així, a principis d’any es va fer un esforç econòmic per contractar dues persones de Tossa destinades principalment a fer neteja i manteniment, i també s’ha comprat nova maquinària i nou mobiliari per a Vila Vella.

Durant aquest any, el rentat de cara de Vila Vella ha estat important:

-S’ha millorat l’enjardinament: s’ha plantat molta flor per donar color a l’espai i s’ha plantat planta autòctona de clima mediterrani, com la murta, el tamariu o la ginesta. També s’ha plantat gespa darrera l’església de la Vila Vella.

-S’ha millorat la instal·lació del reg: ara tot el sector de Vila Vella es rega amb aigua regenerada gràcies a la instal·lació d’una bomba de pressió que fa arribar l’aigua a tots els racons de l’espai.

tossa_vila-vella2-S’han fets petit murs de contenció amb pedres: l’objectiu és aconseguir terraplenats resolent les pendents excessives que hi havia per afavorir el desenvolupament de la vegetació. També milloren la seguretat de les persones eliminant xaragalls i permetent la transitabilitat.

-S’ha netejat intensament l’interior de les torres.

-S’han eliminat les instal·lacions en desús, com les llums antigues o que ja no funcionaven.

-Es fa un manteniment diari de l’espai amb la recollida de brossa o el buidatge continuat de papereres, que implica un reforç significatiu al servei de neteja municipal.

Aquestes accions han permès, a banda de millorar estèticament un dels espais més representatius de la Costa Brava, guanyar en seguretat i mobilitat per a les persones.

A més, en els propers dies està previst un canvi de mobiliari. Es renovaran les papereres i els bancs. Concretament, s’instal·laran 24 noves papereres i 12 nous bancs.

L’Associació de Veïns de Vila Vella està molt satisfeta amb el canvi que s’ha produït a l’espai, i fins i tot han col·laborat econòmicament en la compra de maquinària. El portaveu de l’associació, Xavi Pujals, explica que «realment es nota moltíssim el canvi que s’hi ha produït. Estem molt satisfets amb la feina que s’hi està fent».