La revisió del POUM de Santa Coloma de Farners ha rebut 108 al•legacions

Antoni Solà, al centre de la imatge, durant la sesión informativa / Foto: La Selva Comunica

Antoni Solà, al centre de la imatge, durant la sesión informativa / Foto: La Selva Comunica

El passat dimecres es va fer a l’Auditori de Santa Coloma de Farners un acte públic per informar sobre el procés de redacció i aprobació del nou POUM. Cal recordar que el document urbanístic ha estat quatre mesos, de principis de juny a finals de setembre, en fase d’exposició pública.

Durant aquest període s’han presentat 108 al·legacions, signades per 377 persones i s’han rebut set informes oficials. Les al•legacions fan referència a 190 assumptes urbanístics del municipal. L’equip redactor del POUM ja ha examinat una tercera part de les al•legacions, que seran contestades una per una en els casos que siguin acceptades en la seva totalitat o parcialment. La voluntat de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners és donar explicacions i raonaments, també de manera personalitzada als signants de les al•legacions que hagin estat desestimades.

La majoria de les al•legacions s’agrupen en quatre àmbits temàtics: 1. el de catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable; 2. les zones de polígons d’actuació urbanística; 3. els sectors de sòl urbanitzable delimitat i 4. les normes urbanístiques en sòl urbà.

Cèntric carrer de la població / Foto: JFG

Cèntric carrer de la població / Foto: JFG

L’alcalde de Santa Coloma, Antoni Solà, ha manifestat durant la presentació que «el nou planejament urbanístic aposta per continuar mantenint una densitat baixa. Venim d’una història urbanística prou raonable i tenim present que l’urbanisme ha de representar qualitat de vida. El POUM de l’any 1994 va suposar la creació de zones industrials, com s’ha fet. El pla que tenim vigent, havia quedat obsolet i, a més a més, amb aquesta revisió incorporem els aspectes de la nova llei d’urbanisme».

El procés de revisió del POUM ha inclòs accions de participació ciutadana per tal de difondre els treballs, poder incorporar la percepció de la ciutadania i poder conèixer el seu posicionament respecte als grans temes que s’han desenvolupat en la revisió. En aquest sentit s’han fet tallers i una enquesta, entre els veïns i veïnes.

S’han incorporat a la revisió del POUM els temes en els que hi ha hagut majoria com ara que es mantingui un creixement moderat i controlat, que es millori la urbanització dels carrers, que els habitatges mantinguin les alçades vigents, que es prioritzi l’oferta d’habitatge assequible o diverses qüestions de mobilitat com que es potenciï el transport públic, el carril-bici o que es millorin les zones peatonals dels carres.