Un total de 1.800 persones han utilitzat El Centre Eix de Negoci de Santa Coloma de Farners

Centre Eix de Negoci / Consell Comarcl de la Selva

Centre Eix de Negoci / Consell Comarcal de la Selva

Un total de 1.800 persones han utilitzat alguns dels serveis del Centre Eix de Negoci de Santa Coloma de Farners durant el seu primer any de funcionament. Unes xifres molt bones si bé, és té en compte que des de l’inici de la seva posada en funcionament (juny de 2015), hi ha hagut una ocupació gairebé del 100% de l’espai destinat a empreses.

Pel que fa a l’ocupació d’espai de treball compartit i coworking aquest ha estat del 40%. Actualment, al Centre hi ha un total de 15 empreses, de les quals n’hi ha hagut 3 del sector TIC i informàtica, 4 consultories professionals i, de la resta, en destaca 1 cooperativa social, 1 dissenyadora d’interiors, 1 coach especialitzat en competències personals, comercials i emprenedores, entre d’altres.

A banda de l’ocupació dels despatxos i de l’espai de treball compartit i coworking,  altres empreses, emprenedors, associacions i joves estudiants externs també han utilitzat diversos espais d’El Centre – Eix de Negoci durant el seu primer any de funcionament, com ara la sala de reunions o la sala de formació

El conseller d’Empresa del Consell Comarcal de la Selva, Pere Mas, ha explicat: «les xifres d’aquest primer any de funcionament d’aquest centre empresarial comarcal són molt bones i més si tenim en compte la conjuntura actual». En aquest sentit Mas ha destacat l’elevat nombre d’emprenedors a la comarca i prova d’això n’és el gran nombre d’empreses noves que es varen crear l’any passat a la comarca i els llocs de treball que s’han creat.

Per això, des de l’ens comarcal, tal com s’ha referit, a través de la direcció del Centre i des del Servei d’Empresa del Consell es va veure amb molt bons ulls la creació d’aquest projecte comarcal que ha de donar resposta a les necessitats de la comarca.

Durant l’any 2015, des del Centre Eix de Negoci es va assessorar un total de 321 persones realitzats entre la tècnica del servei de Creació d’Empresa del Consell, Sílvia Fàbrega; i el director d’El Centre, Martí Juanola.

Més d’una quarentena d’activitats

Aquest espai empresarial d’àmbit comarcal també va acollir més d’una quarantena d’activitats formatives, de les que 29 varen ser tallers i 15 jornades i altres activats i en la que hi varen participar 600 persones.

Paral•lelament des del centre s’ha dut a terme el desenvolupament i la planificació de dos nous projectes globals d’El Centre: The Test Us: Ecosistema innovador en Emprenedoria i la Fira d’Idees: Iniciativa conjunta amb el Centre de Recursos Pedagògics la Selva I de Santa Coloma de Farners.

Durant el primer any de funcionament també s’ha donat suport a joves i centres educatius de la comarca i hi ha hagut diverses visites alumnes INS Santa Coloma de Farners, la presentació treballs de recerca dels alumnes de Batxillerat del mateix institut, diferents reunions amb el Centre de Recursos Pedagògics la Selva i diversos professors de la comarca per treballar idees i projectes conjuntament (sobretot una fira d’idees al carrer que es vol començar a fer aquest 2015 – 2016). També, s’han fet xerrades del director d’El Centre a diversos instituts de la comarca (Santa Coloma de Farners, Arbúcies i Hostalric) sobre Fira d’idees que es vol portar a terme i sobre El Centre – Eix de Negoci i el món de l’emprenedoria, acollida de 3 alumnes de pràctiques (CFGM Administratiu, Batxillerat de Ciències Socials i ESO).

Enguany, el Centre Eix de Negoci espera continuar creixent tan en nombre d’usuaris, ja sigui en l’àmbit de l’assessorament, de les formacions; així com també l’espai destinat a empreses i espai compartit. Si bé els resultats del primer any han estat molt positius, des del Consell Comarcal de la Selva, que és qui dirigeix el Centre amb col•laboració de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners s’espera que enguany es consolidi aquest espai i més tenint en compte que s’ha convertit en punt de la xarxa PI+D+i.