El Govern impulsa l’eficiència en la gestió de l’activitat pesquera amb les confraries de pescadors

Imatge de la reunió. A la dreta de la imatge, els representants de les confraries de pescadors / Foto: Generalitat de Catalunya

Imatge de la reunió. A la dreta de la imatge, els representants de les confraries de pescadors / Foto: Generalitat de Catalunya

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha presidit l’acte de l’acord que han signat avui al Parlament el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, i el president de Ports de la Generalitat i secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, amb l’objectiu de dotar les confraries de pescadors d’un instrument que potenciï la millora de l’eficiència en la gestió de l’activitat pesquera als ports catalans.

El conseller Santi Vila ha definit l’acord signat avui com un pas cabdal que ha d’impulsar el sector pesquer català cap al futur. «El Govern facilitarà unes eines a les confraries de pescadors perquè mitjançant programes de millora facin una gestió eficient de l’activitat pesquera i més empresarial, d’acord amb les necessitats actuals», ha manifestat Vila.

El conseller Josep Maria Pelegrí ha destacat l’esforç que es fa des del Govern de la Generalitat per «aportar valor i millorar la competitivitat d’un sector que vetlla pel manteniment de la biodiversitat de la Mediterrània i que realitza la seva activitat aplicant criteris de sostenibilitat ambiental, econòmica i social».

Pelegrí ha insistit en la necessitat que el sector s’uneixi i guanyi força a través de les organitzacions de productors per tal de reduir l’impacte de la nova política pesquera comuna i per tal que pugui aprofitar els recursos que Europa posa a disposició del sector a través d’aquestes organitzacions, un recursos que poden ser essencials també per garantir la continuïtat de les pesqueries mediterrànies.

Objectius estratègics

Vaixells de pesca al Port de Blanes

Vaixells de pesca al Port de Blanes

L’acord tindrà una vigència de dos anys durant els quals s’han de desenvolupar els objectius següents:

– Millora de l’eficiència de la gestió de la llotja amb la racionalització de la gestió de la despesa i dels processos de treball, i la incorporació de mesures de transparència en la gestió que hauran d’executar les Confraries de Pescadors

– Optimització de l’espai portuari i de l’espai d’aigua ocupat per la flota pesquera. També, implementació de bones pràctiques en relació amb l’ús dels espais portuaris i en el procés de desenvolupament de l’activitat pesquera

– Ajuda a les confraries de pescadors en el control de la traçabilitat del peix amb el reforç dels serveis d’inspecció, amb periodicitat setmanal

El finançament d’aquest protocol anirà a càrrec de l’empresa pública Ports de la Generalitat i es determinarà en funció dels objectius i dels indicadors establerts per a cadascuna de les confraries de pescadors que s’adhereixin a l’acord. El conseller Vila ha destacat l’esforç econòmic que fa l’Administració catalana, «que a través de Ports de la Generalitat finançarà els programes que es desenvolupin en el marc de l’acord amb l’objectiu de potenciar el sector pesquer i modernitzar-ne la seva gestió».

Principals accions a implementar

Imatge del Port de Blanes / Foto: Google Earth

Imatge del Port de Blanes / Foto: Google Earth

Les principals actuacions a desenvolupar per Ports de la Generalitat i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural d’acord amb els programes de millora són les següents:

– Elaboració i execució de propostes de programes de millora per a cada confraria de pescadors.

– Creació d’una comissió de seguiment i control del compliment dels compromisos adquirits per les parts dins dels programes de millora.

– Realització d’un programa formatiu a través de cursos i jornades tècniques amb l’objecte de millorar i ampliar la capacitació empresarial del sector pesquer