Agbar implantarà les ecofactories en el nou contracte de gestió del sanejament en alta d’11 municipis de la Costa Brava

Depuradora de Blanes / Agbar

El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona ha adjudicat a Agbar, companyia gestora dels serveis del cicle integral de l’aigua i serveis mediambientals, l’explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament en alta d’11 municipis de la Costa Brava: Palamós, Palafrugell, Mont-ras, Vall-llobrega, Calonge, Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes, que s’incloïen en el lot núm. 2 de la licitació.

Amb TELEGRAM rebràs al teu mòbil les nostres notícies a l’instant. Clica aquí y segueix-nos:  t.me/blanesaldia

Amb aquesta adjudicació per tres anys, Agbar confirma el seu lideratge en l’àmbit de la depuració a la Costa Brava, així com en la gestió de la xarxa de sanejament en alta, que està integrada per emissaris submarins, col·lectors, estacions de bombament i estacions depuradores. El contracte va entrar en vigor l’1 d’abril.

La innovadora proposta d’Agbar, que el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona ha determinat com a guanyadora, es basa 100% en el model d’ecofactories i per tant en l’economia circular, de forma que segueix el full de ruta que marca l’Agenda 2030 per tal d’assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Una ecofactoria és una fàbrica de recursos que es regeix pels principis de l’economia circular i que cobreix el 100 % de les seves necessitats energètiques amb recursos propis a base de biogàs procedent de fangs del procés de depuració de les aigües, i energia solar a través de plaques solars amb un balanç zero de dependència energètica i emissions de CO2. Així mateix, a l’ecofactoria, se li dona una segona vida a l’aigua residual, amb tractaments que permeten la seva reutilització per a usos mediambientals i reduir així les extraccions.

L’objectiu és que l’impacte en el medi ambient sigui zero, mitjançant una estratègia circular en la gestió del cicle de l’aigua, l’autosuficiència energètica i el residu zero.

Una clara aposta en aquest sentit és la producció d’energia verda a les instal·lacions a través de microturbines i plaques fotovoltaiques que generaran el 30 % de l’energia consumida a les depuradores. Aquesta producció d’energia verda representa una reducció d’emissions de 288 tones de CO2 l’any, que equivalen al consum energètic anual de 549 llars.

Les actuacions que Agbar emprendrà en la gestió del sanejament en aquests municipis de la Costa Brava s’estructuren en 6 eixos: digitalització, energia verda, sostenibilitat, eficiència energètica, medi ambient i pacte social.

1. Digitalització

Es milloraran els diferents sistemes de control amb l’augment del nombre de sensors de control de procés (sondes d’oxigen, amoni, terbolesa, etc.) i s’instal·laran noves eines informàtiques de gestió i telecontrol que optimitzaran els recursos.

2. Energia verda

Es posaran en servei noves instal·lacions que permetran augmentar la generació d’energia a partir de fonts pròpies. A la depuradora de Palamós, es construirà una planta de cogeneració a partir del biogàs generat al digestor anaeròbic; a la depuradora de Castell-Platja d’Aro, s’instal·laran plaques fotovoltaiques; i, a la de Blanes, una plataforma de fangs que permetrà incrementar la producció d’energia elèctrica produïda en la seva planta de cogeneració. Aquestes actuacions garantiran que el 30 % de l’energia consumida a les depuradores sigui generada a partir de fonts pròpies. A més, es continuarà apostant per una flota sostenible.

3. Sostenibilitat

Es gestionarà directament l’aplicació agrícola dels fangs generats així com la valorització dels tractats a la Planta de Compostatge de Blanes per al seu ús com a fertilitzant. D’aquesta manera, es podrà controlar i millorar la traçabilitat en el retorn al sòl de la matèria orgànica i els nutrients vegetals, per tal d’introduir-los de nou en els cicles biològics.

Per altra banda, s’estalviaran recursos hídrics amb la reutilització de l’aigua a partir d’aigua regenerada produïda als terciaris de les depuradores. L’aigua regenerada és aigua residual depurada que rep un tractament addicional. Aquesta aigua és òptima per a usos industrials, municipals, agrícoles i ambientals, així com per al reg de camps de golf i la recàrrega d’aqüífers. En aquest àmbit, Agbar incrementarà la monitorització i el control analític d’aquesta aigua i millorarà la seva qualitat. Aquest increment de la freqüència analítica també s’aplicarà a les diferents etapes del procés de depuració per garantir la qualitat tant de l’efluent com dels fangs generats i reduir així el seu impacte al medi ambient.

4. Eficiència energètica

S’instal·laran nous equips i sistemes avançats de monitorització, que permetran tenir un control dels processos de major consum energètic, per tal d’optimitzar al màxim la seva eficiència. Per exemple, se substituiran els equips d’aireació, es milloraran els espessidors, el control de les deshidratacions i la substitució d’equips de desinfecció de l’aigua regenerada.

5. Medi ambient i biodiversitat:

A més de continuar amb els sistemes de gestió ja implantats (ISO 9.001, ISO 45.001, ISO 14.001 i ISO 50.001), s’implantarà l’ISO 14.065 per al seguiment de la petjada de carboni. A més, s’apostarà per la naturalització d’espais, el control d’espècies invasores, s’eliminarà l’ús de productes fitosanitaris i es col·laborarà en projectes de reintroducció de fauna i flora protegida. Un altre projecte iniciat per Agbar a la Costa Brava és el seguiment dels indicadors biològics del medi natural al tram final del riu Ridaura. Aquest seguiment el realitza el Centre d’Estudis Rius Mediterranis i UVIC (CERM) per tal d’estudiar l’impacte de la depuradora en aquest sistema ecològic. També s’executaran altres accions, com el cobriment d’espessidors i decantadors, per tal de reduir l’emissió d’olors, i es durà a terme un mapa d’olors a totes les plantes.

6. Pacte Social

Es potenciarà la col·laboració amb centres d’investigació (ICRA i universitats), es duran a terme activitats de formació a través de l’Escola de l’Aigua, s’implantaran programes d’educació ambiental per les escoles i es col·laborarà amb centres educatius en la formació d’estudiants en pràctiques, entre d’altres.