L’AAVV de Mas Enlaire-Mercat de Blanes va celebrar la seva assemblea ordinaria

Foto: J. Miguel

Foto: J. Miguel

El local social de de l’AAVV Mes Enlaire-Mercat, va quedar petit elmpassat ahir 18 d’abril per donar cabuda a tots els socis que van assistit a l’assemblea ordinària anual.

En la reunió es va informar de l’estat de comptes de l’exercici anterior, on s’ha generat un augment dels ingresos positiu de més del 30%.

A continuació es va explicar als assistents totes les millores realitzades al barri, així com els projectes futurs i activitats a realitzar enguany.

Posteriorment, i de forma unànime, l’assemblea ha ratificat en el càrrec a l’actual president així com a la junta actual.

Nou blog

Foto: J. Miguel

Foto: J. Miguel

Durant l’assemblea es va presentar el nou blog de l’associació, creat de forma totalment desinteressada i amb enorme il·lusió per un soci i es va informar del programa d’activitats a realitzar durant el proper mes de juny.

Els membres de la junta van agrair a totes les persones que de forma desinteressada s’han ofert per col·laborar amb l’associació de veïns, amb l’objectiu de millorar les condicions del barri. També, van comentar amb satisfacció que durant els últims mesos han aumentat els socis.