Blanes promou la formació i la inserció laboral dels joves de 16 a 25 anys a l’atur que no hagin finalitzat els estudis

formacio_jovesL’objectiu del Programa Joves per l’Ocupació és millorar l’ocupabilitat de les persones joves i proporcionar-los unes competències professionals suficients que els permetin la inserció laboral amb unes mínimes garanties d’estabilitat. L’Àrea de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Blanes ha obert un període per rebre les peticions de tots aquells joves que estiguin interessats en participar-hi, un termini que s’allargarà fins el proper dilluns 25 de març.

Per dur a terme el programa, l’Ajuntament de Blanes ha rebut una subvenció del SOC de la Generalitat, per la qual cosa iniciarà un procés de selecció entre els joves que estiguin interessats en participar-hi.

El Programa d’Experiència Professional per l’ocupació juvenil a Catalunya (Programa Joves per l’Ocupació) és un projecte de suport a l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, i la formació i adquisició d’experiència professional en empreses. A l’hora, també facilita la seva inserció al mercat del treball mitjançant un contracte laboral, així com el seu retorn al sistema educatiu.

Es tracta d’un programa que combina la formació amb l’experiència laboral i està destinat en especial a persones joves amb dèficits formatius que han abandonat el sistema educatiu i que estan a l’atur. Per aquest motiu els seus destinataris són, preferentment, nois i noies que no hagin continuat amb els seus estudis postobligatoris que estiguin inscrits a l’Oficina de Treball com a demandants d’ocupació que estan sense feina.

Terminis del Programa Joves per l’Ocupació

Els joves de 16 a 25 anys que participin al projecte s’hi incorporaran el proper 3 d’abril, mentre que la formació s’allargarà fins a finals de juliol d’aquest 2013. A partir de llavors, ja es podran formalitzar els contractes laborals amb les empreses que s’hagin mostrat interessades en participar en el programa.

Les empreses que contractin joves participants del programa gaudiran d’una subvenció provinent del Servei d’Ocupació de Catalunya equivalent al salari mínim interprofessional (645’30 €) per jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista pels mesos de durada del contracte, i amb un màxim de sis mesos.

La formació combinada amb la inserció laboral tutoritzada

El Programa Joves per l’Ocupació es caracteritza per incloure quatre accions principals. La primera d’elles és la tutorització i acompanyament a la inserció laboral que reben els joves participants al llarg de tota la seva duració. Mitjançant la figura d’un tutor, es dissenya per a cada participant un pla individualitzat que defineix el seu itinerari formatiu i l’experiència a adquirir en empreses.

El segon eix d’actuacions és d’una banda la formació en perfils professionals amb cursos de 200 a 350 hores de duració, i de l’altra facilitar els coneixements necessaris per a obtenir el títol de graduat en ESO. Inclou una acció formativa per proporcionar les competències clau, una formació teòrica adequada per desenvolupar un determinat lloc de treball (en l’àmbit de l’hostaleria i l’atenció a les persones) i, finalment, la formació que faciliti l’obtenció del títol de graduat en ESO.

Una altra de les característiques del programa, que constitueix el tercer eix d’actuacions, és la promoció de la participació d’empreses per assolir els objectius marcats. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Blanes està fent una prospecció d’empreses per tal de captar aquelles que estiguin interessades en incorporar alumnat del programa per facilitar que aquests adquireixin experiència pràctica.

Per últim, el quart eix d’actuacions és precisament la plasmació d’aquest darrer aspecte: l’experiència professional en empreses. Amb l’objectiu que els joves adquireixin coneixements pràctics necessaris per al desenvolupament adequat d’una ocupació, realitzen activitats professionals en empreses en l’àmbit territorial on es desenvolupa el programa. Els contractes laborals que es formalitzen són, com a mínim, de sis mesos de duració.

Inscripcions

Els nois i noies que estiguin interessats en participar en el Programa Joves per l’Ocupació poden adreçar-se a l’Àrea de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Blanes, a l’edifici de l’antiga escola SAFA, a la carretera de l’Estació, 43. També poden fer-ho trucant al telèfon 972 358 260 des de les 9 del matí fins les 14 h del migdia. Data màxima: dilluns 25 de març de 2013.