Resum del reglament que regularà la participació dels grups municipals de Blanes en els mitjans municipals

Regidors de l'Ajuntament de Blanes durant un ple

Regidors de l’Ajuntament de Blanes durant un ple

Els grups municipals de l’oposició CiU, EUiA-ICV i PP a l’Ajuntament de Blanes, que són la majoria de regidors, van presentar el passat divendres en el registre el text del «Reglament regulador de la participació dels grups municipals en els mitjans de comunicació municipals», que consta d’una introducció i 19 articles distribuïts en quatre capítols.

A continuació, oferim un ampli resum del reglament, que es portarà al ple de l’Ajuntament que previsiblementes es farà el proper 27 de març. El text definitiu es pactarà els propers dies amb l’equip de govern, segons van informar fons d’EUiA-ICV.

El primer capítol tracta de les «normes generals» i en té 10 articles, alguns dels quals tenen diversos apartats. El reglament considera mitjans públics municipals:

– El tauló d’anuncis de l’Ajuntament
– Els taulons d’anuncis instal·lats als diferents equipaments municipals.
– L’emissora de ràdio municipal Ràdio Blanes.
– El Canal Digital de blanes.tv .
– La pàgina web municipal
– Les pàgines i comptes creats des de l’Ajuntament de Blanes a les diferents Xarxes Socials.

L'alcalde Josep Marigó

L’alcalde Josep Marigó

Es diu que les informacions s’han de regir per l’objectivitat, la veracitat i la imparcialitat, el respecte al pluralisme polític, religiós, cultural i lingüític. Le informacions hauran de diferenciar entre «informacions i opinions. Quant a aquestes últimes s’haurà d’identificar necessàriament la persna de qui procedeixen».

En un altre apartat s’estableix que «s’utilitzarà el català com a llengua vehicular, tot i que els entrevistats, convidats, interlocutors, etc. que ho desitgin, tindran dret a expressar-se en les altres llengües cooficials de Catalunya i l’aranès».

Regidors de grup municipal del PP

Regidors de grup municipal del PP

En l’article quatre s’especifica que els mitjans de l’Ajuntament «han de fomentar la participació dels regidors i dels grups polítics per assegurar la pluralitat, amb l’asignacció d’uns espais i d’un temps, en el cas dels mitjns audiovisuals, en el format i amb l’estructura que la direcció del mitjà proposi, garantint una preseència proporcional als diversos grups municipals».

Tres dels quatre egidors d'EUiA-ICV

Tres dels quatre egidors d’EUiA-ICV

L’article cinc diu textualment: «Els directors o responsables dels mitjans de comunicació municipals constituiran el departament de premsa i elaboraran una proposta, que s’elevarà a l’òrgan de govern que crearà la Corporació Municipal, en què hi faran constar quin espai i quin temps pot destinar-se a la participació i accés dels regidors i dels grups municipals».

En el següents articles s’explica que les informacions dels grups municipals solament reflectiran «la seva activitat en la Corporació i en el municipi». S’exclou la «propaganda» política «excepte el que marqui la llei electoral».

Tractament «especial» dels plens

El reglamant dedica un article als plens de l’Ajuntament, que tindran un tractament «especial», perquè s’hauràn d’explicar «les diferents propostes d’actuació i reflectir els punts de vista» dels grups. També, s’explicita que el mitjans públics «no s’utilitzaran com a eina de propaganda política de l’equip de govern».

Respecte de les campanyes electorals, s’estableix l’aplicació estricta del «règim que estableix la normativa electoral, pel que fa a inclusió d’espais electorals gratuits» i, en tot cas, «s’atendran les indicacons de la Junta Electoral de Zona».

Joaquim Torrecillas, portaveu de CiU, grup format per cinc regidors

Joaquim Torrecillas, portaveu de CiU, grup format per cinc regidors

Un altre aspecte interessant del reglament es que es reconoeix a les persones «el dret de puntualitzar i, si s’escau, a rectificar la informació difosa», mitjançant «escrit a la direcció del servei».

El primer capítol del reglament finalitza proposant la creacio d’una «Comissió de Comunicació» formada per portaveus dels grups municipals. La seva funció serà de «supervisió, balanç i propostes de millora».

El segon capítol està dedicat al butlletí municipal que, per ara, no existeix i la creació del qual no es proposa. Estableix que no es publicarà propaganda política, que l’equip de govern pordrà explicar la seva gestió però que hi haurà un espai proporcional per a tots grups els grups perquè expliquin els seus arguments polítics.

A més, es determina que «des del dia de la convocatòria de les eleccions municipals i fins que aquestes no hagin estat celebrades, no es podrà difondre ni editar cap butlletí».

Mitjans audiovisuals

Imatge del web de l'Ajuntament de Blanes

Imatge del web de l’Ajuntament de Blanes

Més interessant és el capítol tercer, dedicat als «mitjans audiovisuals». L’article 15.2 diu textualment: «Hi haurà un espai reservat a l’accés dels grups municipals als mitjans audiovisuals de titularitat municipal en el temps dedicat a la informació municipal de caràcter local, ja sigui a través d’entrevistes, comentaris polítics o rodes de premsa, entre altres opcions. La resta d’informació municipal podrà incloure entrevistes i declaracions dels regidors que exerceixen les competències que siguin causa o generin les esmentades informacions. La Comissió de Comunicació concretarà com es realitza aquest accés».

Com es pot apreciar, és un apartat ambigu. En tot cas, s’especifica que «per norma bàsica, els grups municipals que ho sol·licitin tindran dret a la cobertura d’una roda de premsa al mes».

Per últim, el quart capítol tracta del web municipals i els «taulons d’anuncis i d’informacio», referits tant als dels edificis municipals com els que es troven en espais públics de a ciutat.

Sobre el web municipal, s’indica que hi haurà un baner «a la pàgina d’inici des d’on es pugui accedir» a les pàgines de cada grup polític amb representació a l’Ajuntament. Respecte de les notícies i agenda d’activitas es farà difusió de les «notícies i activitats» que generin el grups.

I sobre els taulons d’anuncis, solament es parla dels dedicats «a la informació ciutadana situats a l’edifici consistorial o en altres centres municipals», amb la qual cosa sembla que estan exclosos els situats en espais públics de la ciutats. En els taulons «els grups polítics tindran dret a penjar-hi informació de la seva activitat municipal».