El web de l’Ajuntament de Blanes compleix la majoria de requisits de bones pràctiques de comunicació pública

Imatge del mapa

Imatge del mapa

Blanes.cat, el web municipal, obté una de les millores notes en el Mapa de Bones Pràctiques de la Comunicació Local a Catalunya entre les publicacions dels ajuntaments de les comarques gironines. El mapa és una eina que es va crear a l’agost de 2012 a fi «d’avaluar els recursos que els ajuntaments ofereixen en els seus webs» per fer efectiu el dret a la participació ciutadana en el control democràtic». La web blanenca compleix el 61% dels paràmetres analitzats.

El mapa es va elaborar a partir de l’anàlisi de 41 preguntes que fan els investigadors del mapa a cada web municipal. Es tracta d’un seguit de dades que es basen en el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública que va elaborar la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2003.

El mapa ha estat elaborat per experts en comunicació i periodisme vinculats a la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Blanes.cat aconsegueix 25 respostes afirmatives, el 61% del qüestionari, que es divideix en quatre àrees temàtiques i que reproduïm a continuació en la seva integritat:

Qui són els representants polítics?

1.- Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític? :
2.- Es dóna informació sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum? : No
3.- Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: noms i cognoms, fotos i partit polític? : No
4.- Es dóna informació sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum? : No
5.- Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: noms i cognoms, fotos i partit polític? : No
6.- Es dóna informació sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum? : No

Com gestionen els recursos col·lectius?

7.- Es dóna informació sobre les competències dels òrgans de govern: ple, junta de govern, comissions informatives? :
8.- Es dóna informació sobre la composició d’aquests òrgans de govern? :
9.- Es dóna informació sobre el calendari de treball d’aquests òrgans de govern? :
10.- Es publiquen les convocatòries amb les ordres del dia prèvies a la celebració dels Plens Municipals? :
11.- Es publiquen les actes dels Plens Municipals? :
12.- Es publiquen els acords del govern o de la Junta de Govern Local? :
13.- Es dóna informació sobre el Pla de Govern (PG), el Pla d’Actuació Municipal (PAM) i/o el Pla estratègic? :
14.- Es dóna informació sobre el Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) o altres normes de planificació urbanística? :
15.- Es dóna informació sobre altres plans municipals: Agenda21, Dones, Joventut, Participació ciutadana, etc.? :
16.- Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions segons les categories? :
17.- Es publiquen les retribucions dels càrrecs electes? : No
18.- Es publiquen les Ordenances municipals? :
19.- Es publica el Pressupost de l’Ajuntament? :
20.- Es publica informació sobre l’execució del Pressupost? : No
21.- Es publiquen els informes anuals del Compte General i la Memòria de la gestió econòmica de la Comissió Especial de Comptes? : No

Com informen de la gestió dels recursos col·lectius?

22.- Es publiquen notícies al web? :
23.- Es publiquen notícies sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb el rendiment de comptes? : No
24.- Es publiquen notícies sobre les actuacions dels membres de l’oposició relacionades amb el control de la gestió del govern? : No
25.- Es publiquen notícies en les quals es contrasten les informacions de membres del govern, de l’oposició, i de tècnics si s’escau? : No
26.- S’informa sobre el perfil del contractant, i de les contractacions i les concessions signades per la Corporació amb empreses, entitats o persones particulars? :
27.- S’informa sobre l’acord del Ple Municipal i/o de la Junta de Portaveus de donar suport al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública? : No
28.- Es publica al web el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública? : No

Quines eines ofereixen per a la participació ciutadana en el control democràtic?

29.- Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, culturals…? :
30.- Es dóna informació històrica sobre el municipi? :
31.- S’ofereixen al web les adreces d’e-mails i/o formularis dels membres del govern? :
32.- S’ofereixen al web les adreces d’e-mails i/o formularis dels membres de l’oposició? : No
33.- S’ofereix al web accés a xarxes socials de la Corporació? :
34.- Es dóna informació sobre el reglament de participació ciutadana? :
35.- Es dóna informació al web sobre altres mecanismes de participació: consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc? :
36.- S’ofereix al web una agenda d’activitats municipals i ciutadanes? :
37.- S’ofereix al web el directori d’entitats del municipi? :
38.- S’ofereixen al web eines de participació per l’elaboració i/o el seguiment del Pla de Govern, el Pla d’Actuació Municipal i/o el Pla estratègic? : No
39.- S’ofereixen al web eines de participació per l’elaboració i/o el seguiment del Pressupost o d’altres plans municipals? : No
40.- S’ofereixen a les ciutadanes i ciutadans eines per comunicar incidències de la via pública, queixes o suggeriments? :
41.- Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació? :

Imatge del web de l'Ajuntament de Blanes

Imatge del web de l’Ajuntament de Blanes

Els polítics, gairebé invisibles

La pitjor nota l’obté el web en el primer apartat, doncs només compleix un requisit, el referit a l’alcalde, del que apareix el seu nom, cognoms i una foto. Dels restants regidors, encara que apareixen els seus noms i els partits als quals pertanyen, no figura cap foto d’ells, ni dades biogràfiques (inclòs l’alcalde), unes mancances fàcils d’esmenar i que farien pujar la nota del web del 61% al 73% si se solucionessin.

També, cal precisar que la pregunta 24 tècnicament hauria de ser afirmativa en comptes de negativa, doncs l’oposició pot publicar les seves actuacions relacionades amb el control de la gestió de l’equip de govern, la qual cosa no fa. El web reserva un espai per a aquesta activitat, que ara com ara no utilitzen els grups de l’oposició. Aquest apartat, no obstant això, està amagat en el web i convindria donar-li major visibilitat si s’utilitza algun dia.

Segons va informar fa pocs dies El Punt Avui, el web de Blanes obté la millor puntuació de les comarques gironines després del web de Girona.

Webs municipals de la Selva

Aquest és el percentatge d’«indicadors positius» que obtenen els webs dels principals municipis de la comarca:
Caldes de Malavella: 34%
Hostalric: 41%
Lloret de Mar: 46%
Maçanet de la Selva: 34%
Riells i Viabrea: 17%
Riudellots de la Selva: 37%
Sant Hilari Sacalm: 32%
Santa Coloma de Farners: 51%
Sils: 29%
Tossa de Mar: 32%
Vidreres: 49%
Vilobí d’Onyar: 32%

Webs municipals de l’Alt Maresme

Calella: 39%
Malgrat de Mar: 39%
Palafolls: 32%
Pineda de Mar: 56%
Santa Susanna: 22%
Tordera: 29%