Blanes organitza jornades de formació gratuïtes per a empresaris i futurs emprenedors

Edifici de la regidoria de Promoció Económica de l'Ajuntament de Blanes

Edifici de la regidoria de Promoció Económica de l’Ajuntament de Blanes

L’Ajuntament de Blanes, a través de l’Àrea de Promoció de la Ciutat, ha organitzat durant el mes de març quatre càpsules formatives adreçades a persones emprenedores i empresaris del municipi, així com de poblacions de la seva àrea d’influència.

Les sessions formatives tenen per objectiu ajudar els responsables d’empreses i establiments sobre diversos aspectes: fiscalitat dels treballadors autònoms, normativa legal de l’ús del català, factors de prevenció de la legionel·la i comptabilitat bàsica. La inscripció és gratuïta i totes quadre jornades s’allotjaran a l’edifici de Promoció de la Ciutat de Blanes, a l’antiga Escola Safa (avinguda de l’Estació número 43, al polígon industrial).

Les inscripcions es poden fer a través d’aquest enllaç de la web de l’Ajuntament: http://blanespromocio.cat/web/index.php/capsules-formatives. També es pot obtenir més informació al Servei de Creació i Consolidació d’Empreses de l’Ajuntament, al telèfon 972 358 260, així com a través dels correus electrònics lluiscampderrich@blanes.cat i ojalil@blanes.net

Càpsula Formativa 1: La Fiscalitat del Treballador Autònom

Adreçada a responsables de petites empreses així com a emprenedors de qualsevol sector, aquesta jornada té per objectiu aportar coneixements sobre nous conceptes i tràmits que cal tenir en compte a l’hora de ser treballador autònom, com per exemple les gestions que s’han de fer amb l’Agència Tributària.

Un advocat especialitzat de l’empresa Gefice – Asesores de Empresas explicarà en què consisteix la fiscalitat de l’autònom, quins impostos ha de pagar, quan els ha de pagar, quin és el millor règim, què pot presentar per desgravar, etc. Aquesta jornada tindrà lloc el dimecres 6 de març, de 19 a 20’30 h.

Càpsula Formativa 2: El català a l’empresa: un deure legal i una oportunitat de negoci

Aquesta càpsula informativa està dirigida especialment a empreses de restauració: bars, cafeteries, restaurants, hotels, etc. En aquest cas, es tracta d’informar els responsables d’aquests tipus d’establiments sobre les obligacions que estableix la legislació catalana sobre diverses qüestions, com per exemple que han de poder atendre els clients tant oralment com per escrit en català; que tant la retolació fixa com les comunicacions escrites s’han de fer, com a mínim, en català, etc

Respecte aquesta qüestió, també s’informarà als assistents que actualment l’ús del català en aquets tipus de negocis genera proximitat i confiança i que cada vegada hi ha més empreses multinacionals que estan incorporant l’ús del català al seu funcionament. En aquest sentit, els assistents aprendran a utilitzar una sèrie de recursos senzills i gratuïts que podran trobar a la xarxa i que permeten escriure correctament en català la retolació de l’establiment, la carta dels menús, així com tot tipus de cartels i documents que facin falta pel negoci.

La sessió formativa, que es farà amb el suport de l’Oficina de Català de Blanes i el Consorci per a la Normalització Lingüística, tindrà lloc el dilluns 11 de març, de 17 a 19 h.

Càpsula Formativa 3: Legionel·la: tot el que es necessita saber per prevenir-la

Professionals de l’Agència de Salut Pública de Catalunya explicaran de manera fàcil i entenedora com prevenir i, si es dona el cas, detectar i afrontar la legionel·la en la xarxa d’aigua dels establiments.

La càpsula informativa està especialment adreçada a responsables d’establiments turístics que vulguin saber a quins tipus d’instal·lacions hi ha més risc que aparegui aquest bacteri, així com quines condicions afavoreixen el seu creixement i les mesures més adequades per evitar que creixi a les xarxes d’aigua. Aquesta sessió s’ha programat perquè es faci el dimarts 12 de març, de 9’30 a 11’30h.

Càpsula Formativa 4: Aprendre a fer la comptabilitat bàsica al negoci propi

Aquesta càpsula formativa està adreçada a responsables d’empreses de qualsevol sector del municipi de Blanes i rodalies, així com per a futurs emprenedors, amb l’objectiu que puguin millorar la gestió econòmica dels negocis. Això és perquè generalment la majoria d’aquestes persones no han estudiat comptabilitat i, precisament per aquest motiu, sovint tenen dificultats per controlar aquest aspecte de l’empresa.

La sessió formativa anirà a càrrec d’un advocat especialitzat que explicarà de manera molt clar i entenedora com gestionar els negocis i, a més, facilitarà les eines i recursos necessaris per poder dur a terme aquesta gestió. La jornada tindrà lloc el dimarts 19 de març, de 19 a 20’30 h.