La llotja de Blanes va subhastar el mes de gener peix i marisc per valor de 685.000 euros

Subhasta de peix i marisc a la llotja de Blanes

Subhasta de peix i marisc a la llotja de Blanes

La Confraria de Pescadors de Blanes va subhastar 160.638 quilos de peix i marisc durant el mes de gener per un valor total de 685.406. La gamba, el seitó i la sardina van ser les espècies que van generar un major volum de negoci.

Aquestes van ser les captures més importants del mes de gener:

Espècie               Quilos               Euros
Gamba                   6.726             140.384
Seitó                     36.510               91.518
Sardina                 31.201               71.870
Escamerlans           2.553               50.802
Lluç                        5.609                47.630
Maire                      5.042                20.992
Roger Vermell        2.265                19.516
Rap Vermell           2.205                19.211
Pop Roquer            7.200               18.886
Sorell                     15.156              16.148
Gall                            877               15.136
Bissos                     8.401               14.946
Div. Osteictis            2.506              13.122
Calet                        1.407              12.942
Mollera Roquer        1.871              11.715