168 obres s’han presentat als Premis Recvll de Blanes d’enguany

Guanyadors dels Premis Recvll de l'any 2012 / Foto: JFG

Guanyadors dels Premis Recvll de l’any 2012 / Foto: JFG

El proppassat dia 20 de desembre, va finalitzar el termini de presentació d’obres per participar en l’edició del 2013 dels Premis Recvll, que aquest any correspon a la 49a edició. S’han presentat un total de 168 obres repartides, segons el premi al qual optaven, de la manera següent:

Premi de Narració Joaquim Ruyra. . .  . . . . 50 obres
Premi de Poesia Benet Ribas . . . . .  . . . . . 55 obres
Premi de Teatre Josep Ametller. . . . . . . . . .39 obres
Premi de Retrat Literari Rafel Cornellà -Joaquim Abril . . .12 obres
Premi de Periodisme Salvador Reynaldos. . . . . . . . . . . . 12 obres

Pel que fa als concursants, han participat 161 autors/es repartits per la geògrafia catalana, espanyola i europea. Les obres presentades, segons la seva procedència, es classifiquen de la manera següent:

Catalunya 136
Barcelona 104
Girona 17
Blanes 4
Tarragona 8
Lleida 3
País Valencià 18
Illes Balears 9
Europa 4
Altres 1

En aquesta edició, la participació ha estat una mica inferior que en l’edició anterior, tot i que el nombre de treballs presentats supera l’edició del 2011 i anteriors. Un tema a destacar ha estat la internacionalització del premi, ja que si bé és habitual la participació de concursants de fora del territori català, cap any s’havien rebut un nombre tan elevat d’obres ni de treballs d’indrets tan diferents i llunyans del nostre territori.

Finalment, volem assenyalar el canvi de nom del premi de Retrat Literari Rafel Cornellà per Rafel Cornellà-Joaquim Abril per voluntat de les famílies Abril-Vindual i Ferrer- Cornellà en memòria del soci i col·laborador Joaquim Abril, traspassat l’estiu passat.

En definitiva, per tot això, pensem que els Premis Recvll respiren bona salut malgrat el pas dels anys i esperem que puguin continuar durant molt de temps servint la llengua i la cultura catalana i donant l’oportunitat de mostrar la seva obra a escriptors novells i d’altres de consagrats.

Els Premis Recvll es lliuraran el proper mes de març.

Font: Revista «Recvll»