Blanes i Lloret enllesteixen el Pla d’Ordenació Forestal, una eina per a la prevenció d’incendis

Ajuntament de Blanes

L’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, i la tinenta d’alcalde de Medi Ambient, Marina Vall·llosada, van encapçalar l’acte públic que va tenir lloc aquest passat dijous al Teatre de Blanes.

Se’n va encarregar de presentar els principals trets que afecten a Blanes del Pla d’Ordenació Forestal la cap de servei de Medi Ambient, Dolors Rosell, acompanyada del cap de Protecció Civil de l’Ajuntament de Blanes, Josep Lluís Pouy.

I és que un dels principals objectius que té el pla és augmentar la resiliència de les zones forestals de Blanes i Lloret als incendis forestals i al canvi climàtic, i qui més entén en aquesta primera matèria és el cap del servei d’emergències. Bona part dels propietaris i propietàries van assistir i plantejar les primeres qüestions, mostrant el seu interès pel contingut del pla.

Amb TELEGRAM rebràs al teu mòbil les nostres notícies a l’instant. Clica aquí i segueix-nos:  t.me/blanesaldia

La sessió informativa tenia aquesta fita: presentar als propietaris forestals del municipi blanenc els principals trets que afecten a la vila en relació al Pla d’Ordenació Forestal de Blanes i Lloret. Els continguts globals i específics es presentaran en públic a càrrec de l’empresa redactora el proper dimarts 1 de març en el mateix recinte que va acollir la sessió del passat dijous: el Teatre de Blanes.

El Pla d’Ordenació Forestal Blanes-Lloret és pioner a Catalunya, ja que fins ara no s’havia fet un estudi que englobés més d’un municipi. Els dos ajuntaments treballen conjuntament amb el suport de la Diputació de Girona, el Consell Comarcal de la Selva i la Generalitat, a banda de diverses entitats i agents del territori relacionades amb la matèria, entre elles l’Associació de Defensa Forestal (ADF) de la Selva, SOS Lloret, SOS Costa Brava, Salvem Pinya de Rosa i la plataforma Aturem la C-32.

Abans de la presentació global del pla que tindrà lloc el proper 1 de març en un acte públic al Teatre de Blanes, l’Ajuntament de Blanes ha avançat als propietaris blanencs el més destacat que afecta les zones forestals de la vila. Un primer relat que els engresqui a participar activament en la segona part de la redacció del Pla d’Ordenació Forestal Municipal que tindrà lloc l’1 de març.

I és que a banda de ser un instrument per a la prevenció d’incendis als boscos, el què es proposa al pla és que els propietaris i propietàries forestals s’associïn per poder accedir a subvencions tant per a la conservació i manteniment com per a possibles explotacions de fusta, suro o recollida de pinyons, entre d’altres. Una coordinació absolutament necessària, després que l’empresa encarregada de la redacció del pla, Artiocat, ha presentat una anàlisi de la situació una estructura de propietat molt segmentada.

Prop de 900 hectàrees i 300 propietaris 

La superfície forestal total del Pla d’Ordenació Forestal Municipal de Blanes és de 887’13 hectàrees, gairebé la meitat de la superfície total de la vila on comença la Costa Brava, que és de 1.767’17 hectàrees. A Blanes s’han identificat un total de 300 propietaris de parcel·la rústega coneguts, inclòs el mateix Ajuntament de Blanes i la Generalitat de Catalunya. S’han comptabilitzat un total de 948 parcel·les cadastrals, de les quals 689 són parcel·les cadastrals rústiques amb superfície forestal.

Concretament, d’aquestes últimes s’han identificat 464 parcel·les amb superfície inferior a l’hectàrea i 214 parcel·les d’entre 1 i 5 ha. Aquesta estructura de propietat tan fragmentada dificulta enormement la gestió forestal i tendeix a devaluar els aprofitaments forestals fusters. Per això és necessària una gran coordinació per fer viable els treballs forestals en zones d’una segmentació tan elevada. La major part de parcel·les –un total de 687- són de titularitat privada, mentre que les dues restants són públiques i abasten un total de 10’03 hectàrees forestals.

Alt risc d’incendis forestals

El Mapa de Risc d’Incendi de Catalunya indica el nivell de vulnerabilitat del territori als Grans Incendis Forestals (GIF), així com els incendis que es poden propagar per cada àrea. Els municipis veïns de Blanes i Lloret es troben en una zona d’un ‘molt alt risc’ d’incendis. Per tal d’identificar els incendis tipus que es poden produir en una zona s’analitzen els incendis històrics que hi ha ocorregut, així com les condicions meteorològiques i l’orografia.

Un mateix incendi tipus indica un mateix patró de propagació, però no necessàriament determina un mateix comportament, ja que això dependrà de factors com el punt d’ignició o l’estructura del combustible. L’incendi més rellevant que ha afectat el municipi de Blanes va ocórrer l’any 2016, amb unes 35 hectàrees cremades. Aquest incendi es considera de tipus topogràfic, amb la particularitat que la marinada que ascendia per la vall de la Tordera va influir en la seva propagació.

Usos actuals i potencials de les zones forestals

Els usos actuals dels terrenys forestals són pocs i, bàsicament, es redueixen a l’aprofitament per fusta de les plantacions coníferes i llenyes de les tales d’alzina i roure. Per contra, el pla considera que hi ha molt potencial per a l’explotació de suro, també es recomana mantenir en algunes zones l’explotació de coníferes amb fins fusters o de producció de pinyons amb una millora de la gestió.

Per la seva banda, en les zones de franges perimetrals amb baixa càrrega de combustible es proposa lligar-ho amb la producció de la ramaderia extensiva. Malgrat es requereix actualment una alta inversió per fer les masses arbrades productives, la millora de la qualitat i estat sanitari d’aquestes contribuirà a reduir la carrega de combustible aeri disponible al foc. Per tot això, però, cal planificar actuacions conjuntes que apleguin diversos propietaris i propietàries ja que, del contrari, la gestió seria molt complicada. Al associar-se entre ells, es podria accedir a subvencions i abaratir els costos de gestió.