El ple de l’Ajuntament de Blanes tracta avui el conveni amb Aigües del Ter-Llobregat

  • Dessalinitzadora de Blanes

    L’objectiu és garantir el subministrament d’aigua al municipi a través
    de la dessalinitzadora del riu Tordera, ja que amb mitjans propis no és possible

El ple l’Ajuntament de Blanes que se celebrarà aquest vespre a partir de les 20 hores inclou a l’ordre del dia aprovar la signatura d’un conveni amb Aigües Ter Llobregat (ATLL). Aquest document regula les condicions de subministrament del servei d’abastament d’aigua a la població.

ATLL és el gestor directe del servei públic de competència de la Generalitat d’abastament d’aigua a poblacions des de les instal·lacions que integren la xarxa regional d’abastament del sistema Ter-Llobregat. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha traspassat aquest 2012 a l’ATLL la utilització de la planta dessalinitzadora de la Tordera i, per tant, l’Ajuntament de Blanes ha de signar el corresponent conveni per garantir el subministrament d’aigua potable tot l’any, ja que amb els mitjans propis no seria possible garantir-ho.

Riu Tordera

Actualment, la xarxa d’aigües Ter-Llobregat garanteix un mínim d’1,5 hectòmetres cúbics d’aigua a l’any mitjançant un cànon fix de 779.382  euros  per any i un preu per consum de metres cúbics d’aigua de 0,120323 euros per any.

Abans que s’apliquin aquests preus a la facturació, l’Ajuntament de Blanes estudiarà la fórmula d’aplicació a la tarifa de la compra d’aigua a l’ATLL perquè tingui el menor impacte possible sobre els consumidors. Això es garantirà a través de reunions de treball que està previst fer amb la participació de les forces polítiques amb representació municipal.

Sobre la dessalinitzadora de Blanes

Entre finals dels anys 90 i principis del 2000, es va impulsar el projecte de construcció de la planta dessalinitzadora de la conca de la Tordera, ubicada al municipi de Blanes. L’objectiu era solucionar el problema de sobreexplotació que patia l’aqüífer de la baixa Tordera, la qual cosa havia provocat la seva salinització, afectant les captacions d’aigua per a consum domèstic.

La dessalinitzadora de Blanes, la primera construïda a Catalunya, es va posar en marxa la tardor de l’any 2002 i subministra aigua potable procedent del mar a diverses poblacions de la Selva i el Maresme. Actualment està connectada a la xarxa d’aigua del Ter-Llobregat a través d’una canonada d’uns 50 quilòmetres d’allargada reversible des de la planta del Ter fins a Hostalric que es va construir l’any 2010.

La tardor de l’any passat, arran de la crisi econòmica i el dèficit de l’Agencia Catana de l’Aigua, es va tancar la dessalinitzadora fins a la primavera d’aquest any.

Cal recordar que el ple es podrà escoltar per Radio Blanes (97,7 FM) i mitjançant el seu web www.radioblanes.cat.