Durant el mes de novembre la Confraria de Blanes va subhastar peix i marisc per valor de 714.000 euros

El passat mes de novembre la Confraria de Pescadors de Blanes va subhastar 226.014 quilos de peix i marisc, que en conjunt van aconseguir un valor total de 714.300 euros. Les captures més valuoses van ser la gamba, la sardina i el seitó, que van totalitzar 323.030 euros, el 45,22% dels ingressos.

Aquestes van ser les 15 espècies que van obtenir un major valor el passat mes de novembre:

Espècie                    Quilos       Euros
Gamba                      3.157       122.925
Sardina                   46.369       121.316
Seitó                        37.899        78.789
Bonítol                    18.532        72.262
Sonso                      14.170        57.108
Alatxa                      58.927        44.156
Escamerlà                    767        23.647
Lluç palangre           2.126        23.142
Peix espasa              2.730        21.739
Roger vermell          3.420        19.111
Gamba blanca            621        13.536
Bissos                      13.740       12.575
Rap vermell              1.237       11.937
M-Calamar                   531         9.641
Mollera roquer        1.507         7.754

Acumulat Any 2019

Mes                 Quilos              Euros
Gener              75.486             582.951
Febrer             69.404             161.360
Març                70.147             519.375
Abril               178.541            917.416
Maig               286.117         1.110.054
Juny                196.621            950.116
Juliol               315.653         1.204.368
Setembre      253.800            883.753
Octubre         200.602            788.997     
Novembre    226.014             714.300