L’Oficina de Català de Blanes publica una nova guia de llenguatge administratiu

Imatge del curs de llenguatge administratiu que s’està impartint a Blanes / Foto: Ajuntament de Blanes

La publicació, que té com a títol Documents Administratius. Orientacions per a la redacció administrativa i models de documents, l’ha elaborat la responsable de l’Oficina de Català de Blanes, del Consorci per a la Normalització Lingüística, Elisa Sola. Es tracta d’un material que recull alguns consells per redactar textos administratius i n’analitza uns quants models.

 

 La novetat d’aquest opuscle és que aplega diversos materials, ja existents a la xarxa, en un de sol, a banda d’incloure-hi exercicis i casos pràctics. I és que de vegades a Internet hi ha tanta informació que resulta difícil de destriar. És per això que aquest nou compendi de llenguatge administratiu en línia pot resultar útil al ciutadà, no només a personal de l’Administració local, sinó també a responsables d’associacions i empreses en la seva relació comercial i administrativa, així com a persones que s’hagin d’adreçar a algun organisme públic per presentar un recurs o fer una sol·licitud, per exemple.

Especialment interessant és l’anàlisi dels models de documents que es recullen a la publicació: des d’una carta, passant per un correu electrònic, fins a una sol·licitud, un certificat, la convocatòria i l’acta d’una reunió, un informe, una diligència, un saluda, un recurs i un ban. També s’hi inclouen glossaris de terminologia i fraseologia administrativa, així com de tractaments protocol·laris.

Recursos llingüístics

Igualment, es recullen els recursos lingüístics que es poden consultar a la xarxa: des dels principals portals del Consorci per a la Normalització Lingüística i el Web de la llengua catalana, passant per l’OPTIMOT, fins a diversos diccionaris, correctors, traductors automàtics, gramàtiques i qüestions lingüístiques, llibres d’estil i recursos informàtics en català.

Aquesta publicació és el material de treball d’un curs de formació en llenguatge administratiu per a l’Administració local que està impartint l’Oficina de Català de Blanes. Les sessions de formació compten amb la participació d’una setantena de persones que treballen a l’Ajuntament de Blanes i a d’altres municipis veïns, amb l’objectiu d’optimitzar recursos.

La finalitat d’aquesta formació, que consta de tres sessions de dues hores cadascuna, és la presentació d’eines i recursos lingüístics consultables en línia per tal de millorar la qualitat dels escrits i augmentar l’autosuficiència del personal administratiu. Per donar més facilitats als alumnes, el curs s’està fent en dos horaris: de 8 a 10 hores i de 13 a 15 hores a la Casa de la Cultura de Blanes, on té la seu l’Oficina de Català.

El curs finalitzarà el 31 d’octubre i més endavant està previst d’organitzar una altra formació d’aquest tipus adreçada als empresaris, que tractarà de manera més específica els recursos lingüístics que hi ha a Internet.