La Confraria de Blanes va subhastar el mes d’agost peix i marisc per valor d’1,31 M€

Blabesaldia.com

El passat mes d’agost la Confraria de Pescadors de Blanes va subhastar 244.017 quilos de peix i marisc, que en conjunt van aconseguir un valor total de 1.315.339 euros. Les captures més valuoses van ser la gamba, la sardina i el seitó, que van totalitzar 786.350 euros, el 59,78% dels ingressos.

Aquestes van ser les 15 espècies que van obtenir un major valor el passat mes d’agost:

Espècie             Quilos     Euros

Gamba                     7.186       338.352
Sardina                  70.602       275.164
Seitó                       93.810      172.834
Sonso                     15.056      114.746
Escamerlà                3.010        74.242
Tonyina                    5.106        44.877
Bonítol                   10.233        43.272
Peix Espasa             5.260        36.179
Lluç palangre          2.731        33.454
Gamba blanca           783        19.419
Roger vermell         1.529        13.966
Rap vermell             1.388        13.900
Mollera roquer       5.499        11.741
Llagosta                      236          9.617
Rap                              838          7.624

Acumulat any 2019

Mes                 Quilos              Euros
Gener              75.486             582.951
Febrer             69.404             161.360
Març                70.147             519.375
Abril               178.541            917.416
Maig               286.117         1.110.054
Juny                196.621            950.116
Juliol               315.653         1.204.368
Agost             244.017         1.315.339