La Confraria de Blanes va subhastar el mes de juliol peix i marisc per valor d’1,2 M€

Confraria de Pescadors de Blanes

El passat mes de juliol la Confraria de Pescadors de Blanes va subhastar 315.653 quilos de peix i marisc, que en conjunt van aconseguir un valor total de 1.204.368 euros. Les captures més valuoses van ser la gamba, el seitó i la sardina, que van totalitzar 705.662 euros, el 56,59% dels ingressos.

Aquestes van ser les 15 espècies que van obtenir un major valor el passat mes de juliol:

Espècie                      Quilos             Euros

Gamba                         8.037          351.079
Seitó                         201.303          242.586
Sardina                      45.522          111.997
Sonso                         14.660          109.507
Escamerlà                    3.832            67.117
Peix espasa                 7.450            48.384
Lluç palangre              3.197            44.783
Gamba blanca            1.325            31.324
Roger vermell             1.678            15.740
Pop roquer                  2.790            15.266
Mollera roquer           5.427            13.089
Rap vermell                 1.362            12.280
Polla                                618               9.327
Bruixa                             725               8.487
Llagosta                          216               8.359

Acumulat any 2019

Mes                 Quilos              Euros
Gener              75.486             582.951
Febrer             69.404             161.360
Març                70.147             519.375
Abril               178.541            917.416
Maig               286.117         1.110.054
Juny                196.621            950.116
Juliol               315.653         1.204.368