L’Oficina de Català de Blanes incrementa els cursos a causa de l’augment de la demanda

L’Oficina de Català de Blanes ha tancat la matriculació amb 430 alumnes inscrits i 40 alumnes en llista d’espera del nivell bàsic 1 (acollida lingüística). L’oferta de cursos de català d’enguany ha estat d’un total de 14, quatre menys que l’any passat, a causa d’ajustaments pressupostaris. Tot i això, s’ha intentat cobrir tots els nivells. Concretament, s’han ofert sis cursos de nivell bàsic, dos cursos de nivell elemental, tres cursos de nivell intermedi, dos cursos de nivell de suficiència i 1 curs de nivell superior.

Cal destacar enguany la forta demanda de cursos d’acollida lingüística per una banda, i de cursos de perfeccionament, com és el nivell D, per l’altra. Aquesta tendència no és nova, sinó que ja fa uns quants anys que es manté.

Per tal d’ajustar l’oferta amb la demanda real que s’ha rebut, s’ha obert un altre curs de nivell superior, que s’autofinança amb l’import de les matrícules, i s’ha obtingut una subvenció de la Direcció General d’Immigració per assumir la llista d’espera del nivell bàsic. Per tant, l’Oficina de Català de Blanes iniciarà el curs el 8 d’octubre amb 16 cursos de català, sense llistes d’espera i sense modificació pressupostària per part de l’Ajuntament de Blanes.

Els motius pels quals els usuaris s’interessen pels cursos de català són molt diversos: des de l’adquisició del català oral per als qui no l’han parlat mai, fins a la consolidació del català escrit per als qui han nascut aquí. No obstant això, hi ha una motivació majoritària: l’anhel de trobar feina o bé el de millorar la que es té.